گزارش حسابرسان (۱۶ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

گزارش حسابرسان

گزارش استاندارد حسابرسان از دو طریق الزامات این استاندارد را برآورد می‌کند:

مهمترین و با ارزش ترین خدمت حرفه حسابرسی اظهار نظر مستقل و کارشناسانه درباره مطلوبیت صورتهای مالی است.

الف بیان این مطلب که رسیدگی‌های حسابرسان طبق استاندارد‌های پذیرفته شده حسابرسی انجام شده باشد

ب اظهار این نظر که صورتهای مالی صاحب کار طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است.

اما چنانچه نقصهایی در صورتهای مالی صاحب کار یا محدودیتهایی در رسیدگی آنان وجود داشته باشد یا اگر شرایط غیر عادی دیگری موجود باشد که لازم گردد استفاده کنندگان صورتهای مالی از آن آگاه شوند حسابرسان نمی‌توانند گزارش استاندارد صادر کنند. دراین گونه موارد حسابرسان باید گزارش خود را به دقت تعدیل کنند تا مسائل یا شرایط موجود را به آگاهی استفاده کنندگان صورتهای مالی حسابرسی شده برسانند.

صورتهای مالی

مرحله نگارش گزارش حسابرسان زمانی آغاز می‌شود که حسابرسان مستقل رسیدگی‌های خود را تمام کرده و الاحات پیشنهادی آنان نیز توسط صاحبکار پذیرفته و پبت شده باشد. حسابرسان پیش از گزارش خود باید صورتهای مالی تهیه شده توسط صاحبکار را از لحاظ شکل و محتوا مورد برسی قرار داده باشند یا پیش نویس صورتهای مالی را به نیابت صاحب کار (وبه عنوان خدمات غیر حسابرسی) تهیه کنند.

صورتهای مالی مورد گزارش حسابرسان مستقل معمولا عبارت از: ترازنامه صورت سود و زیان صورت سود (زیان) انباشته و صورت گردش وجوه نقد. صورت سود (زیان) انباشته در بیشتر موارد دنبال صورت سود زیان و در متن آن ارئه میشود. صورت سود (زیان) انباشته به گونه‌ای تنظیم می‌شود که صورت (تغییرات) حقوق صاحبان سرمایه را نیز نشان می‌دهد. صورتهای مالی عموما به شکل مقایسه سال جاری و سال گذشته و همراه با یادداشتهای توضیحی ارائه می‌شود.

صورتهای مالی شرکتهای فرعی معمولا در صورتهای مالی شرکت اصلی تلفیق می‌شود…

 

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • گزارش حسابرسان. 3
 • صورتهای مالی.. 3
 • افشا در صورتهای مالی.. 4
 • گزارش استاندارد حسابرسان. 5
 • ارائه یک اظهار نظر. 6
 • تحریفهای « بسیار با اهمیت » در صورتهای مالی.. 7
 • افزودن عبارت توضیحی به اظهار نظر (گزارش) موافق (مقبول) 8
 • اتکا بر کار سایر حسابرسان. 8
 • ابهام: 10
 • ابهام درباره تداوم فعالیت شرکت… 10
 • عدم یکنواختی در کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری.. 11
 • تاکید بر یک موضوع خاص…. 11
 • انحراف موجه از اصول رسمی‌حسابداری.. 12
 • اظهار نظر مشروط.. 12
 • شرط در رابطه با اصول حسابداری.. 12
 • محدودیت در دامنه رسیدگی.. 13
 • اظهار نظر مخالف (مردود) 13
 • عدم اظهار نظر. 14
 • تحمیل محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی توسط شرایط موجود. 14
 • تحمیل محدودیت در دامنه رسیدگی توسط صاحبکار. 14
 • عدم اظهار نظر به دلیل وجود ابهام. 15
 • عدم اظهار نظر جایگزین نظر مخالف (مردود) نیست… 15
 • خلاصه گزارشهای حسابرسان. 15
 • گزارشهای حسابرسان درباره صورتهای مالی مقایسه‌ای.. 16
 • منابع و مآخذ. 16

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 16 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.