کاتالوگ، کتابچه و یا بروشور معرفی سازمان‌ها و یا عملکردهای آنان | معرفی محصولات و …


 

Dey-Dental-Clinic (23)

طراحی کاتالوگ معرفی کلینیک تخصصی دندانپزشکی دی | ۱۳۹۴ | ۴۲ صفحه | قطع A5

 


 

طراحی و چاپ عملکرد شهرداری و دوره چهارم شورای اسلامی شهر شلمان در سال ۱۳۹۳ | ۴۸ صفحه | قطع A5

 


 

 

شهرداری و شورای شهر سنگر

طراحی و چاپ عملکرد شهرداری و دوره چهارم شورای اسلامی شهر سنگر در سال ۱۳۹۳ | ۳۲ صفحه | قطع  B5  – ۱۷x24

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید