نقش رایانه (کامپیوتر) در زندگی و جامعه (۲۱ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

نقش رایانه (کامپیوتر) در زندگی و جامعه

دیجیتالی شدن

همچنین قبل از شروع بحث لازم است چند نکته روش شناسانه را توضیح دهم. نخست اینکه تحلیل هایی که در این مقاله ارائه می‌شوند بر اساس مشاهدات و تجربیات زیسته نگارنده به مثابه مردم نگار در جامعه ایران است. از اینرو، محدودیت‌های زیادی درباره این تحلیل‌ها باید در نظر داشت و در بسیاری موارد نمی‌توان این تحلیل‌ها را بصورت کامل به تمام جامعه ایران تعمیم داد بلکه هدف نگارنده بیشتر بیان روندهای شکل گرفته کنونی است. برخی از این روندها جنبه غالب دارند و برخی دیگر در حال گسترش هستند. در هر حال هیچکدام مطلق نیستند. همچنین تنوعات قومی، مذهبی، سیاسی، و متغیرهای اجتماعی مانند سطح تحصیلات، سن، شغل، درآمد، پایگاه اجتماعی و امثال اینها هر کدام می‌توانند در نوع و چگونگی استفاده و فهم ابزارهای دیجیتال تاثیر گذارند. در این مقاله هیچیکدام از این عوامل را بصورت مستقل در نظر نگرفته ایم بلکه همان طور که ذکر کردیم تاکید بر تحولات کلی فرهنگ ایرانی است.      

نکته دیگر اینکه درباره برخی از این روندها داده‌های تجربی هر چند اندک موجود است اما از آنجا که هدف نگارنده بیان تجربیات مردمنگارانه و تحلیل کیفی مسائل است، از داده‌های آماری و بررسی‌های پیمایشی سود نبرده ام. بهر حال، اینگونه بررسی‌ها نیز می‌توانند به فهم ما از چگونگی دیجیتالی شدن فرهنگ ایرانی کمک می‌کنند. آخرین نکته اینکه هر یک از روندها و تحولات تشریح شده درباره دیجیتالی شدن فرهنگ ایرانی، می‌تواند موضوع مقاله و مطالعه ای مستقل باشند و در واقع نیز برای شناخت همه جانبه هر یک از موضوعات به چنین مطالعه مستقلی نیاز داریم. اما در اینجا با توجه به هدف اصلی مقاله مبنی بر ارائه نوعی تصویر و نگرش جامع از ابعاد فرایند دیجیتالی شدن، ازبیان و تحلیل جزییات هر یک از روندهای بحث شده اجتناب ورزیده ایم تا امکان بررسی کلی تر تمام روندهای اصلی میسر شود.      

 

     بنیان نظری بحث من در این مقاله این است که گسترش ابزارهای دیجیتال، یعنی رایانه، اینترنت، تلفن و بخصوص تلفن‌های همراه و ابزارهای دیجیتال خانگی بر نهادهای اصلی جامعه ایران یعنی فرهنگ، سیاست، خویشاوندی، روابط اجتماعی افراد و آموزش تاثیر گذارده است و فرایند دیجیتالی شدن در حال شکل دادن فرهنگ خاص خود است. البته این سخن به معنای آن نیست که این اتفاق اکنون به کمال رسیده است. بلکه منظور شکل گیری روند تحول بسوی فرهنگ دیجیتال است. همان طور که گفتیم این روند در سراسر کشور و در بین تمام گروها و اجتماعات ایرانی یکسان نیست. در عین حال، تاکید بر این نکته ضروری است که اگرچه دیجیتالی شدن، خود مستلزم و مولد فرهنگ خاصی است، اما این سخن به معنای نفی امکان استفاده از ابزارهای دیجیتال در خدمت ارزش‌های گوناگون نیست. ابزارهای دیجیتال می‌توانند به تقویت فردگرایی، ارزش‌های دموکراتیک، مشارکت بیشتر مردم در عرصه‌های عمومی،  تقویت و بسط آزادی‌های اجتماعی، گسترش مصرف و ارزش‌های سرمایه دارانه، تقویت نهادهای مدنی، کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، جنسیتی،

 

  • فهرست مطالب
  • دیجیتالی شدن چیست؟. 4
  • دیجیتالی شدن فرهنگ ایرانی. 8
  • مواجه انتقادی با دیجیتالی شدن. 20
  • منابع و مآخذ 21

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 21 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.