مهرورزی در اسلام (۱۲ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

مهرورزی در اسلام

نقش محبت و مهرورزی در فرایند یاددهی و یادگیری

روش‌های تربیتی هماهنگ با مهرورزی

روش اول در تربیت، عمل به علم باشد! یعنی به چیزی که د یگران را به آن امر می‌کند عامل باشد و همه حالات و سکنا ت او حاکی از کمال و وقار باشد.

برای پیشگیری از سوء رفتار شاگردان و جلوگیری از ارتکاب خلاف آنان با اشاره و کنایه عمل نماید و در صورت لزوم، آشکارگو یی و تصریح او برای شاگردان همراه با لطف و محبت و صبر و مودٌت باشد و شاگردان را جهت تخلف و سوء رفتار سرزنش و تو بیخ ننماید زیرا آشکار گو یی و بیان صریح هیبت و ابهت مربیان را از هم می‌گسلد وموجب جرأت و جسارت شاگردان در انجام عمل سوء اخلاقی می‌گردد. در جهت تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان کوشا باشد زیرا اگردانش آموز دچار عدم اعتماد به نفس گردد دائماً خود را از امور محوله ناتوان می‌یابد و این خطری است که اگر پیشگیری نشود دانش آموز دچار مشکلات رفتاری می‌گردد. جهت  یشبرد اهداف تربیتی و آموزشی در محیط‌های آموزشی از محرک هایی چون تحسین، تقدیر، تشویق و تحریض، ترغیب، پاداش و نظایر آنها استفاده نماید خوبی‌ها را افشا کند و بدی‌ها و عیب‌ها را بپوشاند و زشتی را آشکار نکند زیرا این خود باعث می‌شود که بدیها و زشتی‌ها عمل کم شود.

تصور صحیحی از خود داشته باشد و خویش را چنان که هست بپذیرد و در غیر این صورت نمی‌توان ایستگی‌ها و لیاقت‌های خود را تشخیص دهد و همواره مضطرب و منتظر و در  حال احتیاط باقی می‌ماند و بجای ابتکار و خلاقیتپیوسته در صدد کشف روش هایی است که عدم صلاحیت او را بپوشاند. در کلاس به جهت رشد و شخصیت اجتماعی دانش آموزان به اصول ارتباط کلام توجه کافی بنماید نسبت به آنچه که می‌خواهد تعلیم دهد آگاه باشد و عنایت داشته باشد که نیمی‌از شرایط حسن اداره کلاس به این امراختصاص دارد.دارای ثبات عاطفی باشد که بهترین عامل جلب اعتماد دانش آموزان نسبت به معلم می‌باشد. در صورت بروز رفتار نامناسب از سوی دانش آموز رفتارهای گذشته او را بر علیه آنان بکار نگیرد و به عبارتی گذشته نا مطلوب اورا همچون بر چسبی بر پیشانی فراگیر نزند.

در هنگام رسیدگی به رفتارهای نابجا و یا در هنگام تغییر رفتار دانش آموزان به زمینه اساسی و احتیاجات او توجه نماید…

 

 

 • فهرست مطالب
 • تعریف محبت و تکریم.. 4
 • راههای ابراز محبت و تکریم به فرزندان: 6
 • معنای لغوی محبت و مهرورزی در قرآن: 7
 • تبیین مسأله: 7
 • الف: محبتهای ظاهری و معمولی: 8
 • ب‌: محبتهای معنوی(جمال معنوی): 8
 • ۱-ضرورت تحقیق: 9
 • ۲-سؤالهای اصلی و فرعی به تفکیک: 10
 • ایمان وعمل صالح: 10
 • منابع و مآخذ. 12

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 12 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.