مقایسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آیر (۱۶ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

مقایسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آیر

جوامع بشرى هیچ‏گاه فاقد نوعى نظام‏اخلاقى نبوده و انسانها همواره به‏صرافت طبع، با اعتقاد به حسن یا قبح‏افعال، پاره‏اى از آنها را انجام داده وبرخى دیگر را رها نموده‏اند. لذا به نظرنمى‏رسد هرگز کسى عملکرد خویش راموکول به حل منازعات فلاسفه اخلاق‏کرده باشد، همان‏گونه که هیچ‏کس در مقام‏عمل منتظر نمى‏ماند تا مشکله جبر واختیار فیصله یابد. با این همه بروز اولین‏تردید انسان متفکر را وامى‏دارد که درماهیت فعل خویش و ملاکهایى که‏براساس آنها افعال را تحسین یا تقبیح‏مى‏کند، بنگرد. همین امر نخستین‏دستمایه‏ها را در اختیار فلاسفه اخلاق‏قرار مى‏دهد و منشا پژوهشهاى فراوانى‏مى‏گردد. بنابراین فلسفه اخلاق که‏معرفتى است ناظر بر اعمال اختیارى‏انسان، مولود طبیعى رشد عقلانى بشراست و پژوهشهاى موشکافانه فلاسفه‏اخلاق در نقد مفاهیم اخلاقى، با وجودبسط آراى متعارض، پژوهشهایى موجه‏است که موجب مى‏شود انسان با فاصله‏گرفتن از عمل خویش، عناوینى را که به‏اعمال خود مى‏دهد، بهتر تبیین کند.

فلسفه اخلاق به عنوان معرفتى‏مستقل و مدون، سابقه‏اى طولانى ندارد، اما فلاسفه، متکلمان و علماى اخلاق درخلال مباحث‏خود، موضوعاتى را طرح‏کرده‏اند که مى‏توان آنها را ذیل مباحث‏فلسفه اخلاق قرار داد. نمونه این نوع‏مباحث در فرهنگ ما، منازعات مشهوراشاعره و معتزله در باب حسن و قبح‏است.

ما در این نوشتار به قصد آشنایى بابرخى از زمینه‏هاى مباحث فلسفه اخلاق‏در فرهنگ خود، ابتدا آراى اخلاقى امام‏فخر رازى را بررسى مى‏کنیم، آن گاه به‏احتمال یافتن مشابتهایى میان آراى‏اخلاقى امام فخر و پوزیتیویستهاى‏منطقى، آراى او را با آراى اخلاقى سرآلفرد جونز آیر: فیلسوف معاصرانگلیسى، مقایسه مى‏کنیم.

امام فخر رازى و حسن و قبح اخلاقى (1)

1) تحلیل زبانى معانى حسن و قبح:

فخر رازى در کتاب «محصل افکارالمتقدمین و المتاخرین من العلماء والحکماء و المتکلمین»، معانى مختلف‏حسن وقبح رابه شرح ذیل بیان مى‏کند:

الف) حسن به معناى ملائمت‏با طبع‏و قبح به معناى مفاخرت با طبع

ب) حسن به معناى صفت کمال وقبح به معناى صفت نقص

ج ) حسن به معناى موجب ثواب ومدح بودن و قبح به معناى موجب عقاب‏و ذم بودن…

 

  • فهرست مطالب
  • مقایسه آراى اخلاقى امام فخر رازى و آیر. 3
  • 1) تحلیل زبانى معانى حسن و قبح: 3
  • 2) ادله فخر رازى: 4
  • آراى اخلاقى «سرآلفرد جونز آیر» 8
  • مقایسه و نتیجه‏گیرى: 12
  • فهرست منابع و مآخذ. 15
  • پى‏نوشت‌ها 16
  • منابع و مآخذ. 16

 

آراى اخلاقى امام فخر رازى و آیر  

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 16 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.