مقاله کامل درباره ولایت فقیه (۲۰۶ صفحه)

امتیاز 3 از 1 نفر

فلسفه ولایت فقیه چیست؟

تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می‏گردد

چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟

چرا در جامعه اسلامی‌این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟

جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سلیقه‏های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب میکند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‏ریزی، تصمیم‏گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد. امام علی(ع) در مقابل خوارج که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر می‏دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند میفرمود:«انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن»؛«به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه 40. سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‏ای از افرادی شایسته و حق‏شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‏شود و نیاز به تصمیم‏گیری کلی و در سطح عمومی‌دارد و فرد از آن جهت که فرد است نمی‏تواند در این موارد تصمیم‏گیرنده باشد.اختلاف نظام‏های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و… است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‏ها هستند که نه عدد معتنابهی‏اند و نه دلیل موجهی دارند. اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‏های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی‌در عین برخورداری از توانایی‌های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد.امام علی(ع) میفرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛«ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد». خطبه 173نهج البلاغه. پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی‌افزون بر توانایی‌های مدیریتی به اسلام‏شناسی و فقه‏شناسی نیز نیازمند است.

ولایت فقیه محور وحدت است

پیامبر بزرگوار اسلام پس از بعثت خویش مردم را به اتحاد و یکپارچگی دعوت کرده و سعی در ایجاد وحدت بین قبایل مختلف داشتمدیریت وبلاگ با بیان اینکه یکی از اقدامات پیامبر برداشتن زمینه اختلاف برای ایجاد وحدت بود، ادامه داد: در آن زمان اختلافاتی بین عرب و عجم، سفید پوست و سیاه پوست و قبایل مختلف وجود داشت و پیامبر اسلام با برادر خواندن مسلمانان با یکدیگر ریشه اختلاف و تفرقه را از میان برداشتند. توجه به علوم مختلف نخستین گام برای تحصیل عزت و قدرت در راه وحدت است. در راه تحصیل علم همه به ویژه جوانان در این زمینه باید تلاش داشته باشند و هر اندازه در ین مسیر سعی شود، در راه اسلام تلاش شده است. مدیریت وبلاگ ایمان و تقوا را عامل مهمی‌در تهذیب نفس خواند و افزود: ایمان و تقوا روحیه معنوی و

 

 

 • فهرست مطالب
 • ولایت فقیه محور وحدت است… 7
 • نقد اخلاقی نظریه ولایت فقیه*. 8
 • سیرى در مبانى ولایت فقیه. 12
 • ولایت حق و ولایت اولیاء. 13
 • ولایت بر فرزانگان. 15
 • ولایت تکوینى و تشریعى.. 17
 • جایگاه ولایت در مباحث کلامى.. 19
 • ولایت در روایات… 20
 • نقش مجلس خبرگان در مسئله ولایت… 23
 • ضرورت والى از نگاه عقل.. 23
 • ولایت و سیاست… 24
 • نقش مردم در انتخاب ولى فقیه. 25
 • تحریف مقام‌ها و ضرورت رجوع به خبرگان. 26
 • پاسخ به یک شبهه. 27
 • تناقض ولایت فقیه و انتخاب مردم. 28
 • پاسخ: 29
 • ولایـت فقیه از دیدگاه شیخ انصارى و آیه اللّه خویى.. 33
 • ولایت فقیه از دیدگاه محقق انصارى.. 34
 • آن گاه در مورد نخست مى فرماید: 35
 • دیدگاه آیه اللّه خویى.. 39
 • چند نکته. 41
 • ولایت مطلقه فقیه. 46
 • زمینه‌هاى سیاسى اجتماعى و بحث ولایت فقیه. 49
 • امام خمینى و ولایت فقیه. 50
 • دو دیدگاه کلى ولایت مطلقه فقیه. 52
 • اصل اولى در باب دلالت… 53
 • ولایت پیامبر و امام(ع) 54
 • نکته مورد بحث… 60
 • معناى ولایت مطلقه فقیه. 61
 • خلاصه نظر شیخ.. 69
 • دلالت اقتضاء. 70
 • فیکون الفقیه حال الغیبه حاکماً مستقلاً. 71
 • نقد اجماع. 73
 • مناقشه سخن مرحوم حکیم: 75
 • ولایت حسبه. 77
 • چگونگى استدلال بر ولایت مطلقه از راه ولایت حسبه. 80
 • چگونگى استدلال. 82
 • پاسخ به اشکال. 84
 • روش عقلى.. 86
 • جایگاه عقل در استنباط احکام. 86
 • چگونگى استدلال عقلى.. 91
 • شیوه امام. 92
 • فرق دلیل عقلى با دلیل حسبه. 96
 • بررسى دیدگاههاى مخالف ولایت فقیه. 97
 • پاسخ به استدلال. 101
 • دیدگاه نظارت: 102
 • محدود بودن تواناییهاى فقیه: 104
 • خلاصه سخن.. 106
 • پى نوشتها: 107
 • ولایت فقیه، از دیدگاه شیخ انصارى.. 109
 • مکاسب… 110
 • کتاب زکات… 113
 • وحدت و تعدد در ولایت سیاسى.. 121
 • وحدت و تعدد درولایت سیاسى.. 133
 • تحقیق محل.. 133
 • ولایت و محجوریت… 138
 • ولایت مطلقه فقیه. 138
 • حدود اختیارات ولى فقیه. 141
 • نکته دوم: ولایت مطلقه، نظریه مشهور فقهاى امامیه. 142
 • نکته سوم: ولایت مطلقه فقیه، اصطلاحى با دو معنى.. 145
 • آیا لازمه محجوریت، ناتوانى از تصدى است؟. 152
 • »مولى علیه« بودن جامعه در کلام فقهاء. 154
 • شاهدى از حکومت معصومین «ع‏» 156
 • پى‏نوشتها: 159
 • ولایت فقیه در صحیحه زراره. 166
 • صحیحه زراره و ولایت و ولایت فقیه. 167
 • 1ـ اصل (ولایت فقیه) و (سیستم هدایت)3. 184
 • 2ـ نظارت عالیه ولی فقیه بر قوای سه گانه. 188
 • الف ـ نظارت بر قوه مقننه. 189
 • ب ـ نظارت بر قوه مجریه. 193
 • ج ـ نظارت بر قوه قضائیه. 195
 • 3ـ وظایف و اختیارات ولی فقیه. 198
 • 6ـ عزل و نصب و قبول استعفا: 201
 • 7ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه: 201
 • 8 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست: 202
 • 9ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم: 202
 • 11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین: 203
 • پی نوشت ها: 204
 • منابع و مآخذ. 206

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.

لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 206 صفحه | حجم فایل: کمتر از 2 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.