مشتری‌مداری و اهمیت آن

امتیاز 5 از 1 نفر

تحقیق با هدف آشنایی با مبانی و اصول و راهکارهای ارائه شده در خصوص مفهوم مشتری مداری انجام شده است. در دنیای رقابتی و بازارهای پیچیده داخلی و بین المللی امروز؛ سمت و سوی کلیه فعالیت‌های سازمان برای تامین نیازهای مشتریان و مخاطبان و کسب رضایت و اعتماد آنها می‌باشد. در بازار گسترده امروز موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمانی به رفتار مشتری و مخاطب بستگی دارد. از طرفی می‌توان مشتری مداری را نوعی ارزش نهادن به انسان و تامین حوائح و نیازهای او می‌توان تعریف کرد. شناسایی مشتری و انواع آن، اهمیت مشتری، جلب رضایت مشتری، روش‌های مشتری مداری و مفاهیم مشتری مداری، ارتقا سهم بازار و اثرات رضایت مشتری در کسب و کار، شناسایی انتظارات مشتری، شناسایی نیازهای مشتری و نیز هدف از این تحقیق نشان دادن اهمیت بالای مشتری مداری جهت رسیدن به سود بیشتر و حفظ و فاداری مشتری است. از خصوصیات انسان پویا در عصر رقابت، توانایی پیش بینی و برنامه ریزی است. به طوریکه بتوانند با برنامه ریزی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده گام بردارد و هر زمانی که لازم بود، در برنامه‌های خود تغییراتی را ایجاد کند و آمادگی انعطاف پذیری و هماهنگی با شرایط را داشته باشند. شما هم اگر می‌خواهید در بازار کار موفق باشید بهتر است همیشه در صدد تغییر برای جلب هرچه بیشتر مشتریان خود باشید.

چکیده:

تحقیق با هدف آشنایی با مبانی واصول وراهکارهای ارائه شده در خصوص مفهوم مشتری مداری انجام شده است. در دنیای رقابتی وبازارهای پیچیده داخلی وبین المللی امروز؛سمت وسوی کلیه فعالیت‌های سازمان برای تامین نیازهای مشتریان ومخاطبان وکسب رضایت واعتماد آنها می‌باشد. در بازار گسترده امروز موفقیت یا عدم موفقیت هرسازمانی به رفتار مشتری ومخاطب بستگی دارد. از طرفی می‌توان مشتری مداری را نوعی ارزش نهادن به انسان وتامین حوائح ونیازهای او می‌توان تعریف کرد.

هدف از تحقیق:

شناسایی مشتری وانواع آن، اهمیت مشتری، جلب رضایت مشتری، روش‌های مشتری مداری ومفاهیم مشتری مداری، ارتقا سهم بازار واثرات رضایت مشتری در کسب وکار، شناسایی انتظارات مشتری، شناسایی نیازهای مشتری و نیز هدف از این تحقیق نشان دادن اهمیت باالی مشتری مداری جهت رسیدن به سود بیشتر و حفظ وفاداری مشتری است.

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • مشتری مداری.. 3
 • چکیده: 3
 • هدف از تحقیق: 3
 • ضرورت از انجام تحقیق: 4
 • مقدمه: 5
 • تاریخچه مشتری مداری: 6
 • تعریف مشتری: 7
 • انواع مشتریان: 7
 • گروه بندی مشتریان: 9
 • اهمیت مشتری: 10
 • نیاز مشتری: 11
 • فهرست منابع و مآخذ. 12
 • فهرست منابع لاتین: 13

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 13 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول و عکس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.