شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (۲۹ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مقدمه:

نهاده کشاورزی به عنوان یکی از اصلی ترین ومهمترین ارکان عوامل تولید دربخش کشاورزی (زراعت وباغبانی) نقش اساسی وفزاینده‌ای در فرایندتولیدات حیاتی این بخش برعهده داردو بر همین اساس توجه ویژه درسیاستگذاری وامور اجراءیِِ وابسته به نیازسنجیتامین تولید حمل ونقل نگهداری وتوزیع نهاده‌های کشاورزی مبنی بر تحقیقات کارشناسانه ونکته سنجی لازمامری اجتاب پذیرمی‌باشدتاازاین طریق زمینه‌های پشتیبانی و حمایت‌های ازپیش ومناسب دولت در تامین وتوزیع به موقع نهادهای کشاورزی با کیفیت کمیت وقیمت مناسب در بین مصرف کنند گان فراهم گردد.

دسیابی به شبکه نگهداری و توزیع کارامد مناسب وهماهنگ با توجه به وظایف و اساسنامه‌ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از نکاتی است که این شرکت درتحقق و احیای ان مصمم و استوارات تادرراستای سیاست‌های حمایتی دولت ازبخش کشاورزی با توجه به اختصاص یارانه‌هاضمن افزایش ضریب اطمینان صرف اعتبارات و سرمایه‌های ملی دراهداف تعین شدهء بخش بازدهی ان نیز به شکل مناسب تر و کار امد افزایش می‌یابد.

توجه به اهمیت توزیع منسب و هماهنگ نهادهای کشاورزی درچارچوب اهداف مورد نظرجلوگیری از هرز رفت منابع کاهش هزینه نگهداری و توزیع نظامند کردن فعالیت کارگزاران و توزیع کنند گان بخش خصوصی تعاون روستای و نمایندگی‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و انباشت متعادل و مناسب نهادها در متناطق مختلف کشور موثر و مشهو خواهد بود. لذا ضرورت دارد با ساماندهی وضعیت انبارها و توسعه مکانیزاسیون وبکارگیری سیستم‌های نوین انبارداری افزایش ایمنی ضریب انبارها حفظ ذخیرهءاستراتژیک اصلاح سیستم بسته بندی مناسب با نیازونوع مصرف کشاورزان و ایجاد سرعت گردش کالادر انبارها وجلوگیری رسوب و انقضای تاریخ مصرف کالا در تحقق این حرکت و احیایمسولیت این شرکت با نگرشی نوین تلاش نمایییم.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با توجه به جایگاه قانونی وظایف محوله در تامین و توزیع نهادهای کشاورزی در اصلاح ساختار مسو لیت‌های فراموش شده ومهم خود در جهت بهبود فرایند تامین وتوزیع نهده‌های کشاورزی با بهره گیری از توان و استعدادهای مجموعه‌های دولتی تعاون و خصوصی کشور بیش از گذشته خواهید کوشید…

 

 

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • مقدمه: 3
 • اساسنامه شرکت سها می‌خاص خدمات حمایتی کشاورزی: 5
 • فصل دوم –وظایف واختیارات: 6
 • فصل سوم سرمایه: 7
 • فصل چهارم-ارکان شرکت: 8
 • فصل پنجم – بخشهای مختلف شرکت: 13
 • توزیع بذر یا فروش: 15
 • بخش بازرگانی شرکت خدمات حمایتی: 15
 • واحد بازرگانی شرکت خدمات حمایتی: 15
 • 3-بخش مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: 22
 • فصل ششم نحوه واگذاری ادوات کشاورزی: 25
 • فصل هفتم –نحوه پرداخت حقوق: 26
 • فصل هشتم-دریافت بودجه: 27
 • فصل نهم- نحوه رسیدگی به اسناد و مدارک تکمیل شده حسابداری: 28
 • منابع وماخذ: 29

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 29 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.