زمین‌شناسی مهندسی (۲۱ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

زمین‌شناسی مهندسی : ریشه لغوی

زمین شناسی مهندسی از دو کلمه Engineering به معنی مهندسی و Geology به معنی زمین شناسی گرفته شده است.

دید کلی

زمین شناسی مهندسی ضمن بررسی تاثیر «محیط زمین شناسی» بر سازه‌های مهندسی یا زمین شناسی مهندسی، راه‌حلهای مناسبی جهت کاهش یا برطرف نمودن خطرات احتمالی ارائه می‌دهد.

باید توجه داشت که محیط زمین شناسی اطراف یک سازه به دو صورت با آن در ارتباط است. یکی توسط مصالح زمین شناسی، یعنی سنگ، خاک و آب، دیگری فرآیندها و مخاطرات زمین شناسی مثل سیل، زمین لرزه، حرکات دامنه‌ای و مانند آن. برخی از مولفین زمین شناسی مهندسی را سهوا به جای «ژئوتکنیک» به کار می‌برند. بطور کلی زمین شناسی مهندسی به توسط روشهای اکتشافی متنوع تاثیر محیط زمین شناسی اطراف را بر سازه مهندسی یا پروژه عمرانی تعیین می‌کند. همچنین نقش احداث سازه را در تحریک و تغییر رفتار زمین مشخص می‌سازد.

تاریخچه و سیر تحولی

از قرنها پیش معماران و سازندگان بناها بر این نکته معترف بودند که برای جلوگیری از نشست، کج شدن یا فرو ریختن ساختمانشان محتاج آگاهی از شرایط زمین هستند. البته ساختمانهای قدیمی‌همواره با توجه به تجربیات سازنده بنا و اغلب به روش آزمون و خطا احداث می‌شد. در سال 1776 و زمانی که «کولن» برای اولین بار تئوریهای مربوط به فشار زمین را ارائه داد، استفاده از روشهای تحلیلی در بررسی زمین آغاز شد.

بررسی‌های کولن بر روی دیواره‌های حائل نشان داد که وقتی دیوار حائلی کج می‌شود، گوه‌ای از خاک ناپایدار در پشت آن ایجاد می‌گردد که یک طرف آن، دیوار و سمت دیگر آن یک سطح گسیختگی است. کولن فشار اولیه وارده به دیوار را به وزن گوه و مقاومت برشی در امتداد سطح برش، که برحسب اصطکاک داخلی بیان نمود، مربوط کرد. در سال 1871 «اتو مور» فرضیه‌ای عمودی برای مقاومت مصالح زمین شناسی در برابر گسیختگی ارائه داد….

 

 

 • فهرست مطالب
 • دید کلی.. 4
 • تاریخچه و سیر تحولی.. 4
 • مفاهیم کلیدی زمین شناسی مهندسی.. 5
 • زمین و سازه‌های مهندسی: 5
 • مواد و مصالح زمین شناسی از دیدگاه مهندسی.. 6
 • ژئودینامیک: 6
 • نقش زمین شناسی مهندسی و مسئولیت‌های حرفه‌ای.. 7
 • توصیف محیط زمین شناختی مربوط به پروژه مهندسی.. 7
 • تاریخچه. 8
 • سیر تحولی و رشد. 8
 • مباحث کلی مکانیک خاک…. 9
 • خواص فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی خاکها 9
 • خواص مکانیکی خاکها 10
 • کاربرد مکانیک خاک…. 10
 • رابطه مکانیک خاک با سایر علوم. 11
 • دید کلی.. 12
 • عوامل موثر در تشکیل خاک…. 12
 • سنگ‌های اولیه یا سنگ مادر: 12
 • ارگانیسم: 12
 • زمان: 13
 • آب و هوا: 13
 • توپوگرافی محل تشکیل خاک: 13
 • مواد تشکیل دهنده خاک‌ها 13
 • تقسیم‌بندی خاک‌ها از لحاظ سنگ‌های تشکیل دهنده. 14
 • خاک‌های سیلتی: 15
 • خاک‌های ماسه‌ای: 15
 • خاک‌های اسکلتی: 15
 • نیم‌رخ عمومی‌خاک‌ها 15
 • انواع روکشهای زهکشی آبهای سطحی.. 16
 • شبکه زهکشی بسطی.. 16
 • مسدود کردن شکافها 16
 • غیر قابل نفوذ کردن بخش دامنه. 17
 • انواع روشهای زهکشی آبهای داخل دامنه. 17
 • زهکشی ثقلی افقی.. 17
 • گالریهای زهکش…. 17
 • زهکش ثقلی قایم.. 18
 • نحوه شکل گیری فرآیند فرسایش…. 19
 • عوامل مؤثر در فرسایش…. 19
 • عوارض سطحی ایجاد شده توسط فرسایش…. 20
 • فرسایش در گذشته. 20
 • شکلهای مختلف فرسایش…. 20
 • فرسایش ارتفاعات… 20
 • فرسایش نواحی شیب‌دار. 21
 • فرسایش سطح زمین توسط باد. 21
 • منابع و مآخذ. 21

 

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 21 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.