درباره کشاورزی (۶ صفحه)

امتیاز 3.4 از 7 نفر

مقدمه

با استقلال کشورهای مستعمره، بیشتر کشورهای در حال توسعه، نظام مدیریتی خاصی به کار بستند که در وهله نخست به افزایش صادرات همراه با بهبود نظام اطلاع رسانی و برقراری نظم و حاکمیت قانون کمک کرده است، اگر چه هدف‌های این ملت‌ها بیشتر به توسعه اجتماعی مربوط بود. سپس تمایلی برای تعریف سازمان یا نظام برنامه‌های ترویجی به منظور تامین نیازهای معقول جامعه پدید امد. اما این کار به دلیل تضاد و ناسازگاری بین بخش‌ها تلاش‌ها را به طور ضعیفی هماهنگ کرد و نتایج مایوس کننده ای در پی داشت.

دولت‌ها برای سرعت بخشیدن به حرکت بطئی کارگزاران ترویج و مراجعان انها در پی روش‌های نوینی برای افزایش تولیدات کشاورزان خرده پا بودند.

امارها همواره بیانگر اغراق امیز نتیجه کار ترویج در قالب افزایش تولید است و عدم کارایی ان را پنهان می‌دارد. به هرحال بیشتر انتقادها در ترویج کشاورزی ناشی از کافی نبودن درک مشکلات ویژه مرتبط با انعکاس تحول اقتصادی و اجتماعی به جوامع روستایی در قرن بیستم است.

1- مشکل جمعیت

افزایش سریع جمعیت ارائه خدمات را با محدودیت مواجه ساخته است. شاخص تعداد مروجان به کشاورزان در کشورهای پیشرفته از یک به 350 تا یک به 1000 نفر متغیر است. در حالی که در بیشتر کشورهای در حال توسعه هر پنج هزار خانواده کشاورز از یک نفر مروج برخوردارند.

مروجی در امریکای لاتین اظهار می‌داشت با وجود 30 هزار معلم در کشورش، هنوز تعداد زیادی از بچه‌ها بی سواد هستند، لذا چگونه می‌توان به توسعه کشاورزی با 30 کارگزار ترویج امیدوار بود؟

2- محتوای نامناسب

با توجه به بالا بودن نسبت مروجان به خانوارهای کشاورزی، اگر پیام ترویج نیز نامناسب باشد از ارزش عملی چندانی برخوردار نخواهد بود. موسسه کشاورزی ای که با نیروی کار اضافی، مهارت‌های ساده کشاورزان و سرمایه اندک مواجه باشد دوام نخواهد یافت. تکنولوژی و سازمان کار نامناسب وارداتی و عاریتی در امر توسعه مشکل زا هستند ترقی فنونی که بتواند تا حدی به کشاورزان فقیر کمک کنند هزینه زیادی در بر دارد.

غالبا رهنمودها و عملیات هم به حدی سودمند نبوده اند که در برنامه‌های ترویج منظور شوند. بدون درک مناسب از مدیریت مزرعه مروجان نمی‌توانند کشاورزان را نسبت به فواید تغییرات پیشنهادی مطمئن کنند…

 

 

  • فهرست مطالب
  • مقدمه. 3
  • 1- مشکل جمعیت… 3
  • 2- محتوای نامناسب… 3
  • 3- فقدان مهارت علمی.. 4
  • 4- فقدان خدمات حمایتی.. 4
  • 5- مشکل مدیریتی.. 5
  • منابع و مآخذ. 6

 

کشاورزی

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 6 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.