درباره ارث و ارثیه (۴۲ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

مقدمه

درباره ارث و ارثیه

انسان‌ها با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی زمان خود، رابطه تنگاتنگی با مقوله ثروت دارند. بر همین اساس هم به تناسب شرایط زمانی، قوانینی برای بقای ثروت وضع شده است. از جمله قوانینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در محافظت اموال و ثروت ایفاء می‌کند، مجموعه مقررات مربوط به ارث است. ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جای مانده و پس از مرگ شخص، به بازماندگان وی می‌رسد. در اصطلاح حقوقی، مقصود ارث، انتقال مالکیت اموال میّت است پس از فوت به وارث وی. طبق تعریف فقها، ارث حقی است که از مرده حقیقی یا حکمی‌به زنده حقیقی یا حکمی‌ابتدائاً منتقل می‌شود. شهید ثانی در تعریف خود از ارث گفته است: ارث چیزی است که انسان به سبب فوت دیگری به موجب نَسَب یا سَبَب به حکم اسلام، مستحق آن می‌شود. بنابراین با توجه به باقی ماندن اموال پس از مرگ، مسلماً با توجه به علاقه، احساس، کمک و یاری که خویشاوندان و بستگان نزدیک متوفی در زمان حیات نسبت به وی داشته اند، در تصرف اموال وی و مالکیت آنها از هر شخص دیگری سزاوارترند.

در فقه اسلامی، قواعد و مقررات ارث، بخشی از احکام به شمار می‌روند. در این قوانین اشخاصی که سهمی‌از ارث دارند، طبقات ارث و سهم و فرض آنان مشخص شده است. بنابراین دیدگاه اسلام در ارث، به دیدگاه عرفی نزدیک است. در سیستم حقوقی عرفی، حقوق و سهم الارث ورّاث به وسیله قانون تعیین می‌شود و به وسیله وصیت منحصراً بخشش و تملیک رایگان مال میسّر است. اما هرگز امکان ندارد که به یک بیگانه امتیاز ارث بردن از شخص اعطاء شود. در واقع، در دیدگاه عرفی، وصیت اعمال اراده موصی و گزینش ورّاث پس از فوت وی نیست، بلکه وسیله تملیک و تصرف رایگان بوده و هدف اصلی آن، انجام نیکی و ادای واجبات عنوان شده است. این در حالی است که قوانین ارث به اراده اشخاص تغییر نکرده و اموال به جای مانده از متوفی به طور قهری به خویشاوندان نزدیک وی منتقل می‌شود. اما در وصیت، اراده موصی نسبت به تصرف در ثلث اموالش، پس از فوت وی نافذ و در مازاد بر ثلث، به اجازه ورثه نیاز است.

ارث در اسلام و ایران

با توجه به اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دین رسمی‌کشورمان اسلام و مذهب آن، جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. از همین رو، ضوابط مربوط به سهم الارث در قانون مدنی ایران مبتنی بر احکام مذهب شیعه و بر پایه تفسیر سوره نساء در قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان، بنا شده است. در مقررات ارث اسلام هیچیک از بستگان متوفی، با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم نمی‌شوند. قوانین ارث در اسلام، مطابق فطرت بشری است، زیرا انسان‌ها مایلند که بازماندگان آنان از ماتَرک آنها بهره مند شوند. به علاوه، مقررات مربوط به ارث، بشر را به تلاش بیشتر در راه تولید ثروت و گردش چرخ‌های اقتصادی وادار کرده و با تقسیم ارث میان وارثان، از تراکم ثروت جلوگیری می‌کند. مواد 86 تا 949 قانون مدنی که در…

 

 

 • فهرست مطالب
 • مقدمه. 3
 • ارث در اسلام و ایران. 3
 • ارث در اقلیت‌های دینی.. 4
 • احکام اسلامی‌مربوط به ارث… 7
 • فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام. 14
 • مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح.. 15
 • تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف… 16
 • 1ـ ارث زن در روم. 17
 • 2ـ ارث زن، در تمدن یونان. 18
 • 3ـ ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن.. 18
 • 4ـ ارث زن، در اروپا 19
 • 5ـ ارث زن، در جاهلیت… 19
 • 6ـ ارث زن در ایران. 21
 • ارث زن، در ادیان الهى (غیر از اسلام) 21
 • 1ـ ارث زن، در دین یهود. 21
 • 2ـ ارث زن، در دین مسیحیت… 22
 • 3ـ ارث زن، در آیین زرتشت… 23
 • میراث زن، در شریعت اسلام. 25
 • 1ـ ارث زن، به عنوان همسر. 27
 • 2ـ ارث زن، به عنوان فرزند. 28
 • 3ـ ارث زن، به عنوان مادر. 29
 • 4ـ ارث زن، به عنوان خواهر. 30
 • فلسفه تفاوت ارث زن و مرد. 33
 • ماترک متوفی.. 40
 • وظیفه وراث… 41
 • منابع و مآخذ: 42

 

درباره ارث و ارثیه

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 42 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.