دانلود تحقیق کامل تخت جمشید

امتیاز 4.3 از 9 نفر

 تخت جمشید

تخت جمشید

دانلود تحقیق کامل تخت جمشید

تخت جمشید را می توان تقریباً همانند ارگ‌ها و یا دژهای حکومتی و سکونت گاهی ایران در دوران اسلامی دانست، زیرا پادشاهان یا حاکمان ایالت‌ها یا شهرهای بزرگ در ایران بر اساس شیوه‌ای کهن، فضاهای سکونت گاهی، حکومتی و تشریفاتی خود را غالباً درون محوطه‌ای محصور و دارای استحکامات دفاعی می ساختند که در برابر تهدیدها و مخاطرات خارجی و داخلی حتی الامکان در امان باشند. این گونه مجموعه‌ها که آن‌ها را دژ، کهندژ، قلعه یا ارگ می نامیده اند، افزون بر فضاهای سکونت گاهی، حکومتی و تشریفاتی، عرصه‌ها و فضاهای متنوعی برای برخی از انواع فعالیت های خدماتی و نظامی داشتند. چنین الگویی در طراحی شهری از دوران پیش از اسلام تا اواخر دوره قاجار در بسیاری از نواحی و مناطق سرزمین گسترده ایران وجود داشته است و تخت جمشید را چنان که داریوش در کتیبه‌ای به آن به عنوان یک دژ اشاره کرده است، باید نمونه‌ای از این گونه ارگ های سکونت گاهی – حکومتی – تشریفاتی دانست.

به عبارت دیگر تخت جمشید یکی از پایتخت های هخامنشیان بود که در ایامی که هوای منطقه پارس مناسب بود، در آنجا اقامت می کردند و البته مرام و آیین های بسیار کهن و با اهمیت نوروز از سوی حکومت هخامنشی در این جایگاه برگزار می شد.

باید توجه داشت که تخت جمشید مانند سایر ارگ‌ها یا دژها در میان بیابان و دور از مرکز سکونت گاهی نبود، بلکه آن را در کنار شهری آباد و بزرگ ساخته بودند. پروفسور کخ بر اساس مطالب نوشته شده در لوح های به دست آمده در تخت جمشید اظهار داشته که شهری بزرگ در دشت واقع در پایین صفه تخت جمشید به نام خوادایتشیه. وجود داشت که در منابع بابلی نیز به آن اشاره شده است. در لوح های دیوانی عیلامی به خوادایتشیه و پارسه تقریباً به یک نسبت توجه شده است. البته در ابتدای ساختن صفه و بناهای تخت جمشید در لوح‌ها بیشتر از شهر خوادایتشیه به عنوان مقصد سفر یا محل استقرار رئیس تشریفات نام برده شده، زیرا هنوز در روی صفه، ساختمان و تأسیسات کافی ساخته نشده بود، اما به تدریج که در کارهای ساختمانی صفه تخت جمشید پیشرفت حاصل می شد، از پارسه بیشتر نام برده می شد.

بنابراین، الگوی ساختن تخت جمشید در کنار یک شهر مانند برخی دیگر از شهرهای ایرانی پیش از اسلام و همچنین در دوران اسلامی بوده است و آنجا را می توان نوعی ارگ یا دژ حکومتی – سکونت گاهی دانست که بخشی از امور حکومتی، سیاسی، اداری و اقتصادی امپراتوری هخامنشی در آنجا انجام می شد.

درباره چگونگی ساختن بناهای روی صفه هنوز اطلاعات روشن و جامعی به دست نیامده و انتشار نیافته است. البته کتیبه‌ای از داریوش درباره شیوه ساختن کاخی در شوش وجود دارد که گویای چگونگی انجام فعالیت‌های بزرگ ساختمانی در آن دوران است و می‌توان حدس زد که در ساختن تخت جمشید از همان شیوه استفاده شده است. متن آن کتیبه به نقل از کتاب معماری ایران، پیروزی شکل و رنگ چنین است:

این کاخ را من (داریوش) ساختم – زیور آن از راه دور آورده شد… زمین کنده شد تا به خاک سفت (کف سنگی) رسیدم وخندقی درست شد. سپس قلوه سنگ و شفته در آن انباشته شد. در طرفی به بلندی 40 ارش و سوی دیگر تا حدود 20 ارش. روی آن شفته کاخ بنا گردید. کند و کوب و انباشتن و خشت هایی که در قالب زده شد کار مردم بابل بود. الوار کاج از کوهی آورده شد که آن را لبنان گویند. مردم آشور آن را به بابل و مردم کارکه و یونانیان آن را از بابل به شوش آوردند. چوب یکا از گاندهارا و کرمانا آورده شد. زر از سارد و بلخ آمد و در اینجا روی آن کار شد. سنگ لاجورد گران قیمت و عقیق شنگرفی را از سغد آوردند و فیروزه را از خوارزم. سیم و آبنوس از مصر آمد. تزیینی که دیوارها با آن زیور یافته از یونان، عاج از اتیوپی و از هند و از رخج آورده شد ولی در اینجا روی آنها کار شد. سنگ هایی که در اینجا به صورت ستون درآمده سنگ آن را از شهری در الام به نام آبی رادو آوردند. سنگ بران و سنگ تراشان که آنها را ساختند از مردم سارد و یونان بودند. آنهایی که طلاها را به کار گرفتند مادی و مصری بودند. منبت کاران ساردی و مصری بودند. آنان که از عاج خاتم می‌ساختند بابلی و یونانی بودند. آن‌ها که به تزیین دیوار پرداختند مادی و مصری بودند. به یاری و لطف اهورامزدا کاخی باشکوه در شوش بنا نهادم. اهورامزدا مرا و پدرم و کشورم را از هر آسیبی نگه دارد.

چنان که از متن این کتیبه آشکار است، در ساختن بناهای بزرگ و مهم از مصالح و مواد غیربومی نیز استفاده می‌شد و در برخی از بخش‌های ساختمان از بهترین انواع سنگ، چوب و سایر مواد و مصالح اصلی و نیز مواد تزیینی شناخته شده در سرزمین‌های تابع امپراتوری هخامنشی بهره می‌بردند. افزون بر این از معماران، صنعتگران و هنرمندان اقوام غیرایرانی نیز استفاده می‌شد و به این ترتیب از همه یا بخش مهمی از تجربیات معماری و هنری آن دوران – در ایران و سایر سرزمین‌های تابع ایران – به بهترین شکل بهره برداری می‌شد. البته با اطمینان می‌توان اظهار داشت که برنامه ریزی، طراحی و نظارت کارها در مقیاس کلان بر عهده معماران و هنرمندان ایرانی بوده است و چنان که در بخش بعدی اشاره خواهد شد، الگوهای اساسی طراحی معماری و شهری در این مجموعه کاملاً ایرانی است.

کاخ ها، تالارها و بخش‌های مهم تخت جمشید

انواع فضاها و عرصه‌ها

تخت جمشید را همان گونه که داریوش در کتیبه‌ای به آن اشاره کرده است، می‌توان نوعی دژ یا ارگ حکومتی دانست که جایگاهی برای اداره کشور و برگزاری مراسم رسمی و مذهبی و پذیرایی‌های مهم و باشکوه و تجمع‌های حکومتی و اقامتگاه پادشاه و نزدیکان او بود. چنین دژ یا فضایی مانند دژهای دوران اسلامی که از برخی از آنها اطلاعات بیشتری در دست است، عرصه‌های گوناگون، اما کمابیش معین و مشخصی داشت. در نزدیکی ارگ پارسه یا تخت جمشید، یک یا چند سکونتگاه بزرگ وجود داشت که محل زندگی گروه‌های متوسط مردم، کارکنان عادی کاخ ها، گروه هایی از کشاورزان و پیشه وران بود. در برخی لوحه‌های به دست آمده از تخت جمشید به سکونت گاه‌های واقع در نزدیکی تخت جمشید اشاره شده است، اما هنوز از آنها آثار قابل ملاحظه‌ای یافت نشده است، زیرا بناهای آنها با مصالح معمولی و کم دوام ساخته شده بود.

 

 

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • تخت جمشید.. 3
 • کاخ ها، تالارها و بخش‌های مهم تخت جمشید.. 5
 • انواع فضاها و عرصه‌ها 5
 • تالارها یا کاخ‌های حکومتی و تشریفاتی.. 5
 • کاخ‌های سکونتگاهی یا سکونتگاهی – تشریفاتی.. 5
 • عرصه زندگی خانوادگی: اندرونی یا حرمسرا 6
 • خزانه. 6
 • فضاهای ورودی و دروازه‌ها 6
 • آرامگاه‌ها یا دخمه‌ها 7
 • عرصه‌ها و فضاهای خدماتی و نظامی.. 7
 • صفه تخت جمشید.. 7
 • کاخ آپادانا 8
 • ایوان و پلکان شرقی آپادانا 8
 • کاخ داریوش…. 14
 • پایتخت تشریفاتى هخامنشیان.. 15
 • پارسه یا تخت جمشید.. 18
 • کاخ «ه» 18
 • کاخ هدیش…. 19
 • کاخ «ج» 19
 • کاخ «د» 19
 • حرمسرا یا اندرونی.. 19
 • کاخ سه دروازه یا تالار شورا 20
 • خزانه. 20
 • کاخ صد ستون (تالار تخت). 20
 • دروازه ناتمام. 21
 • جایگاه سپاهیان.. 22
 • خیابان سپاهیان.. 22
 • چاه سنگی.. 22
 • آرامگاه‌های تخت جمشید.. 22
 • آثار خارج از صفه تخت جمشید.. 23
 • کتیبه‌ها 23
 • کتیبه ایلامی.. 24
 • منشور کورش هخامنشی.. 25

 

دانلود تحقیق کامل تخت جمشید ۰۰۰۲ ۰۰۰۳

 

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده‌ و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای خواندن نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 28 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول و عکس
رمز فایل فشرد: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.