دانلود تحقیق درباره پروتون (۱۲ صفحه)

امتیاز 3.7 از 3 نفر

پروتون

دانلود تحقیق درباره پروتون

پروتون از ذرات بنیادی اتم است. پروتون دارای بارالکتریکی مثبت (+p) هست و با نوترون هسته اتم را تشکیل می‌دهد وسبب جرم اتم هستند. اتم‌های هر عنصر مقدار مخصوصی پروتون دارند و هر عنصری توسط تعداد پروتون‌هایش (عدد اتمی) شناسایی می‌شود. از هیدروژن (۱ پروتون) تا کلسیم (۲۰ پروتون) تعداد پروتون و نوترون یکسان هست وبعد از آن تعداد نوترون‌ها بیشتر می‌شود. جرم مطلق ‎10-27 * 1.67252 کیلوگرم و جرم نسبی آن 1,0072763 است.

اگر یک یا چند الکترون از یک اتم خنثی جدا شود، باقی مانده که یون (از واژه یونانی به معنی رفتن) نامیده می‌شود، دارای باری مساوی با مجموع بار الکترونهای جداشده از آن اتم، ولی با علامت مخالف، خواهد بود. وقتی که سبکترین اتمها یعنی هیدروژن، تنها الکترونش را از دست می‌دهد، یون تولید شده یک ذره بنیادی است که پروتون (از واژه یونانی به معنی نخستین) نام دارد.

جرم پرتون 1836 برابر جرم الکترون و بار مثبت آن از لحاظ بزرگی برابر با بار منفی الکترون است. دریک لوله تخلیه الکتریکی، اشعه کاتدی بر اثر برخورد با اتمهای گاز درون لوله، الکترونهای آنها را جدا کرده، یونهایی با بار مثبت ایجاد می‌کنند. این یونها به علت مثیت بودن در جهتی خلاف جهت حرکت اشعه کاتدی (که بار منفی دارند) حرکت می‌کنند، یعنی از قطب مثبت دور و به قطب منفی نزدیک می‌شوند.

بسیاری از این یونها با جذب الکترون (از اشعه کاتدی) مجدداً به اتمهای خنثی تبدیل می‌شوند. ولی بعضی از آنها به کاتد می‌رسند و اگر کاتد سوراخی داشته باشد، از آن عبور می‌کنند. این جریان یونهای مثبت که اشعه مثبت یا اشعه کانالی نامیده می‌شوند، نخستین بار توسط یوجین گلدشتاین در 1886 مشاهده شد.

انحراف اشعه مثبت در میدان الکتریکی و مغناطیسی توسط ویلهم وین (1898) و جی.جی. تامسون (1906) مورد مطالعه قرار گرفت و مقادیر e/m برای یونهای مثبت، که این اشعه را تشکیل می‌دهند، معین شد.

یونهای تشکیل دهنده این اشعه همیشه یکسان نبوده، بلکه به نوع گاز درون لوله تخلیه بستگی دارند.

مقدار e/m رای یک بار مثبت به بار یون (که متناسب است با تعداد الکترونهایی که اتم برای تشکیل یون از دست می‌دهد) و به جرم یون مورد مطالعه بستگی دارد. برای یونهایی که بار مساوی دارند، هنگامی‌که جرم یون نسبتاً کوچک است، مقدار e/m نسبتاً بزرگ است. e/m برای آنها بزرگ‌ترین مقدار مشاهده شده برای یونهای مثبت است. این یونها که همان پروتونها هستند، کمترین جرم مشاهده شده برای یک یون مثبت را دارند. چون بار مثبت پروتون برابر یک واحد بار مثبت است، پس جرم پروتون را می‌توان از مقدار e/m آن محاسبه کرد.

پروتون

مقدمه

اتم هیدروژن در واقع حالت مقید یک الکترون و یک پروتون است. هسته اتمی‌عناصر دیگر از پروتونها و نوترونهایی تشکیل می‌شود که با برهمکنشی قوی در قید یکدیگرند. پروتونهای آزاد را می‌توان هم در پرتوهای کیهانی یافت و هم با شتاب دهنده‌های ذرات تولید کرد. در آزمایشهای ویلهلم وین در سال 1898 و آزمایشهای متأخر جوزف تامسون در سال 1910، در میان ذرات یافت شده در جریانهای گازی یونیده، ذره آلی با بار مثبت شناسایی شد که جرم آن تقریبا با جرم اتم هیدروژن بود.

 

 • فهرست مطالب
 • فهرست مطالب.. 2
 • پروتون. 3
 • پروتون. 4
 • مقدمه 4
 • جرم پروتون. 4
 • بار الکتریکی. 5
 • پاد پروتون (ضد پروتون) 5
 • ترتیب در هسته اتم. 5
 • ایزوتوپها 6
 • کاربرد 6
 • نوترون. 6
 • پلوتونیوم 7
 • ایزوتوپها 7
 • کاربردها 8
 • خطرات.. 9
 • خصوصیات.. 10
 • منابع و مآخذ. 12

%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86_000001 %d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86_000005 %d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86_000004

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 12 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.