دانلود تحقیق درباره منشور کوروش هخامنشی

امتیاز 4 از 6 نفر

منشور کورش هخامنشی

در سال ۱۲۵۸ خورشیدی (۱۸۷۵ م.) به دنبال کاوش‌های گروهی انگلیسی در شهر باستانی بابل در میاندورود (بین النهرین)، استوانه‌ای از گل پخته به دست باستان شناسی کلدانی به نام «هرمز رسام» پیدا شد که امروزه در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

بررسی‌های نخستین نشان می‌داد که گرداگرد این استوانه‌ی گلین را نوشته‌هایی«…………………………….» و ترجمه‌ی آن انجام شد، نشان داد که این نوشته در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به هنگام آزادسازی شهر بابل و به فرمان کورش بزرگ هخامنشی (۵۳۰-۵۵۰ پیش از میلاد) نویسانده شده است. از زمان نگارش این فرمان تا به امروز ۲۵۴۴ سال می‌گذرد.

ترجمه و انتشار فرمان کورش بزرگ (کورش دوم) پرده از نادانسته‌های بسیاری برداشت و به زودی به عنوان «نخستین منشور جهانی حقوق بشر» شهرتی عالمگیر یافت و نمایندگان و حقوقدانان کشورهای گوناگون جهان در سال ۱۳۴۸ خورشیدی «…………………………….» پانصد سال در اندیشه‌ی ایجاد و فراهم سازی آن افتاده است و آرزوی گسترش آن را در سر می‌پروراند.

چه چیز باعث شده است تا فرمان کورش به این پایه از شهرت برسد؟ «…………………………….» آنها داوری کنیم.

آشور نصیر پال، شاه آشور (۸۸۴ پیش از میلاد) در کتیبه‌ی خود نوشته است:

«… به فرمان آشور و ایشار، خدایان بزرگ و حامیان من … ششصد«…………………………….» شهر آویختم … بسیاری را در آتش کباب کردم و دست و گوش و بینی زیادی را بریدم، هزاران چشم از کاسه و هزاران زبان از دهان بیرون کشیدم و سرهای بریده را از درختان شهر آویختم …».

در کتیبه سناخریب، شاه آشور (۶۸۹ پیش از میلاد) چنین نوشته شده است:

«… وقتی که شهر بابل را تصرف کردم، تمام مردم شهر را به اسارت«…………………………….» شهر جاری کردم تا آب حتا ویرانه‌ها را نیز با خود ببرد …».

در کتیبه آشور بانیپال (۶۴۵ پیش از میلاد)، مشهورترین پادشاه آشور، پس از تصرف شهر شوش، پایتخت ایلام (تمدن ایلامی، جنوب ایران را فراگرفته بود) آمده است:

«… من شوش، شهر بزرگ مقدس … را به خواست آشور و ایشا«…………………………….» دادم. سپاهیان من وارد بیشه‌های مقدسش شدند که هیچ بیگانه‌ای از کنارش نگذشته بود، آن را دیدند و به آتش کشیدند. من در فاصله یک ماه و بیست و پنج روز راه، سرزمین شوش را تبدیل به یک ویرانه و صحرای لم یزرع کردم … ندای انسانی و … فریادهای شادی … به دست من از آنجا رخت بربست، خاک آنجا را به توبره کشیدم و به ماران و عقرب‌ها اجازه دادم آنحا را اشغال کنند …».

و در کتیبه نبوکد نصر، شاه بابل (۵۵۶ پیش از میلاد) آمده است:

«… فرمان دادم که صد هزار چشم درآورند و صد هزار ساق پا را بشکنند. هزاران دختر و پسر جوان را در آتش سوزاندم و خانه‌ها را چنان ویران کردم که دیگر بانک زنده‌ای از آنجا برنخیزد …».

این رویدادهای غیر انسانی تنها به آن روزگاران تعلق ندارد، امروزه نیز مردمان جهان با چنین ستم‌ها و خشونت‌هایی رو به رو هستند، هنوز جنایت‌های جنگ‌های جهانی یکم و دوم فراموش نشده‌اند، کوره‌های آدم سوزی هیتلر، «…………………………….» یادها نرفته‌اند. آزاداندیشان هرگز فراموش نخواهند کرد که در عراق، صدام [با پشتیبانی همین مدعیان غربی حقوق بشر] بمب‌های شیمیایی بر سر مردم بی‌دفاع هلبچه فرو ریخت و همه‌ی آنها را از پیر و جوان و زن و کودک به وضعی رقت انگیز نابود کرد و در افغانستان ده‌ها هزار تن از مردم غیر نظامی و «…………………………….» وسنی و در کانون اروپای متمدن تنها به انگیزه‌های نژادی، مردان و زنان و حتا کودکان را بی‌دریغ و دسته جمعی به کام مرگ فرستادند و … کشورهای بزرگ و پیشرفته و متمدن جهان، سلاح‌های مرگبار کشتار جمعی و بمب‌های شیمیایی و میکربی خود را دیگر مستقیما بر کاشانه مردم رها نمی‌کنند، بلکه آنها را به بهایی گزاف در اختیار خودکامگانی همچون صدام می‌گذارند تا بر سر جوانان ایران زمین بریزند
و آنگاه باز هم به بهایی گزاف به درمان زخم‌های آنان بپردازند و از«…………………………….» شر گلایه کنند و خود را بزرگترین پشتیبان آن بدانند.

اما با وجود رفتارهای ناپسند پادشاهان آشور و بابل و حکمرانان امروز جهان، کورش پس از ورود به شهر بابل با مردم شهر چنین رفتار کرد:

«… آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه‌ی مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند … مردوک] و دقت کنید که کوروش با وسعت دیدی بی‌همتا به مردوک، خدای بابلیان اشاره دارد و چون «خداوند جان و خرد» را فراتر از هر چیزی می‌بیند، متعصبانه تنها بر نام وی تکیه نمی‌کند تا مبادا دون‌شان خود ببیند نام دیگر خدایان را بر زبان بیاورد. این گونه است که او به باورهای بابلیان احترام می‌گذارد. «…………………………….» من به آرامی وارد بابل شد … نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه‌های مقدسش قلب مرا تکان داد. من برای صلح کوشیدم، برده داری را برانداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه‌ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. خدای بزرگ از من خرسند شد …]«خدای بزرگ» می‌تواند اشاره به اهورامزدا باشد بدون «…………………………….» اهالی این محل‌ها را گرد آوردم و خانه‌های آنان را که خراب کرده بودند، از نو ساختم. صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم …».

کورش پس از ورود به شهر بابل – در کنار رود فرات و در جنوب بغداد امروزی – فرمان آزادی هزاران یهودی را صادر کرد که قریب هفتاد سال در بابل به اسارت گرفته شده بودند، هزارن آوند زرین و سیمین آنان را که پادشاه بابل از ایشان غنیمت «…………………………….» در درازای بیست و پنج قرن هیچگاه بین آنان و ایرانیان جنگ و خشونت و درگیری رخ نداد و آنان ایران را میهن دوم خود می‌دانسته‌اند.

در این باره در باب‌های گوناگون اسفار عزرا و اشعیا در کتاب تورات آمده است:

«خداوند روح کورش، پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی صادر کند و بنویسد: کورش، پادشاه فارس چنین می‌فرماید که یهوه، خدای آسمان مرا امر فرموده است که خانه‌ای برای او در اورشلیم که در یهود است بنا نمایم. «…………………………….» همگی برخاسته و روان شدند تا خانه خداوند را که در اورشلیم است بنا نمایند؛ و کورش پادشاه، ظروف خانه خداوند را که نبوکد نصر آنها را از اورشلیم آورده و در خانه خدایان خود گذاشته بود، بیرون آورد و به رییس یهودیان سپرد».

در اینجا مایلم به این نکته تأکید کنم که با وجود اینکه منشور کورش بزرگ را «نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر» می‌دانند، اما نوآوری چنین فرمانی از کورش نبوده است، بلکه این فرمان فرآیند فرهنگ ایرانی بوده است; فرهنگی که هرگز«…………………………….» آموخته بوده و به کار بسته است.

سرافرازی نخستین بیانیه جهانی حقوق بشر نه تنها برای کورش، بلکه همچنین برای فرهنگ کشوری است که سراسر پهنه پهناور آن از کهن ترین روزگاران، تابش‌گاه اندیشه نیک و کردار نیکی بوده است که امروزه و از پس هزاران سال، مردمان جهان «…………………………….» آن هستند. [باشد که ما نیز _ چونان گذشته‌ها _ در کنار جهانیان باشیم[

منشور کورش هخامنشی ارمغانی است از سرزمین ایران برای جهانی که از جنگ و خشونت خسته است و از آن رنج می‌برد.

 

 

 منابع و مآخذ
وب‌سایت اینترنتی «چهارگوش» به آدرس www.4goush.net

 

 

۰۰۰۱ ۰۰۰۲ ۰۰۰۳

 

قسمت‌هایی که با «…………………………….» مشخص شده‌اند از مقاله حذف شده و فقط در نسخه word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 5 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول و عکس
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.