دانلود تحقیق درباره معاد (۸ صفحه)

امتیاز 2.6 از 5 نفر

مقدمه

دانلود تحقیق درباره معاد

معاد یعنی تجلی کردن نفس با تمام آنچه در درون خود داشته‌است، یعنی آنچه در زمین وجودت کاشتی قیام می‌کند. در قیامت نوشته‌های نفس به اسم شریف «الحی» حیات می‌یابند.

هر کس زرع و زارع و مزرعه خویش است؛ به عبارت دیگر مهمان سفره خود است. بسیاری از آنچه در آخرت به انسان روی می‌آورد بروز و ظهور صفات و ملکاتی هستند که انسان در مزرعه وجود خویش کاشته‌است.

معاد بازگشت آفرینش وهستی است به مبدأ آفرینش وپدید آورنده آن، یعنی ازآنجائی‌که آفرینش وانسان وجود وهستی خویش را از مبدأ هستی وجهان گرفته است (انا لله وانا الیه راجعون) همه ازاوئیم وبه سوی او روان واوکمال مطلق است وهمه هستی عاشق وشیدای کمال برترومطلق اند وبه سوی او درحرکت وروانند، اما نه به معنای حرکت مکانی بلکه رتبی وسیر درمراتب وجود مانند حرکت تکاملی انسان ازنطفه تابه مراتب عالی آن.

استاد شجاعی دراین باره فرموده اند:«معاد وبرگشت بسوی حضرت حق ازنظر آیات قرآنی واحادیث یک مسئله کلی وعام بوده ومخصوص به انسان ویابه طبقه خاصی ازموجودات نیست، چه بسا بعضیها اینجنین فکر بکنند ومعتقد باشند ولی باکمی‌تأمل ودقت درآیات قران کریم وروایات وتدبر درنکات واشارات واقع درمتون اسلامی‌کلیت معاد وبرگشت معلوم می‌گردد. وجودوهستی از مبدأ متعال بوده وازاو سرچشمه میگیرد وبسوی او بازگشت می‌کند واین بازگشت وبرگشت براساس عشق هروجود وهرموجو د است نسبت به کمال بالا وبالاتر ودرنهایت نسبت به کمال بی نهایت وجمال وجلال مطلق. علم ودرک وبه تعبیر دیگر، شعور ودرک درهمه وجود سریان دارد وهرموجودی به تناسب رتبه وجودی خود ازشعور ودرک برخوردار است واینطور نیست که بعضی ازموجودات شعور ودرک داشته با شند وبعضی نه.

معاد در نظر استاد شهید مطهری

»درقرآن، ماکلماتی شبیه کلمه معاد داریم؛ کلمه معاد نداریم ولی کلمه « مرجع » یا« رجوع » وکلمه «مآب » داریم. « عود» یعنی بازگشت. «عود» رادرجایی می‌گویند که یک چیزی ازیک اصلی آمده باشد، دومرتبه به آن اصل برگردد، می‌گویند عود کرد.

«رجوع» هم همین طور است؛ «رجوع» هم یعنی بازگشت؛ باید یک آمدنی باشد تا بازگشت صدق کند؛ ولهذا اگر د ر قرآن درباره قیامت کلمه [ معاد] نداریم، کلمه «رجوع » داریم اما آنچه درقرآن کلمه «رجوع » وامثال آن آمده، به معنای بازگشت به خداست، یعنی تعبیر قرآن اینست

درقرآن هیچ جا رجوع ارواح به اجساد نیامده، یا هیچ جا رجوع به معنای [بازگشت] بعد ازمعدوم شدن نیامده، بلکه تعبیر این است: « انا لله» ما ازآن خداهستیم،  «وانا الیه راجعون»وما به سوی او بازگشت می‌کنیم.پس کلمه معاد راهم اگر ما به کار ببریم اگر به معنی عود الی الله استعمال کنیم، آنوقت با تعبیرات قرآنی، خوب منطبق می‌شود.

علت اینکه مسلمین معاد را جزء اصول دین قرار داده اند این بوده که اسلام درباره معاد یک امر علاوه ای از ما خواسته؛ یعنی نخواسته ما فقط آن را به عنوان یکی از ضروریات اسلام به طفیل قبول نبوت قبول کرده باشیم. خواسته که خود ما هم مستقلا به آن ایمان و اعتقاد داشته باشیم؛ ولو مثلا ما به نبوت اعتقاد نداشته باشیم، به معاد اعتقاد نداشته باشیم. این که «ولو» می‌گوییم نه اینکه از آن صرف نظر می‌کنم می‌خواهم بگویم یک مساله ای است که خواسته ما مستقلا به آن ایمان داشته باشیم و لهذا قرآن استدلال می‌کند بر قیامت؛ استدلال نمی‌کند بر روزه، می‌گوید روزه را پیغمبر گفته ولی استدلال می‌کند بر قیامت، چه آن نو استدلالی که پایه آن خود توحید است و چه آن استدلالی که پایه آن نظام خلقت است

استدلال قرآن بر معاد

دو نوع استدلال در قرآن هست یک نوع استدلال بر معاد، بر اسا توحید است که قرآن می‌گوید ممکن نیست….

 

 

 • فهرست مطالب
 • مقدمه. 3
 • معاد در نظر استاد شهید مطهری.. 3
 • استدلال قرآن بر معاد. 4
 • معاد در قرآن. 5
 • انکار معاد بی دلیل است… 6
 • پدیده‌های مشابه معاد رویش گیاه. 6
 • خواب اصحاب کهف… 6
 • زنده شدن حیوانات… 7
 • زنده شدن بعضی از انسان‌ها در همین جهان. 7
 • منابع و مآخذ. 8

%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af_000001 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af_000003 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af_000004

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 8 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.