دانلود تحقیق درباره استرس و اضطراب (۸ صفحه)

امتیاز 4 از 24 نفر

دانلود تحقیق درباره استرس و اضطراب

استرس در یادگیری شما تاثیر منفی می‌گذارد. با معلم و پدر و مادر با معلم رابطه خوبی برقرار کنید اگر مشکلی دارید با آن‌ها مطرح کنید تا راهنمایی تان کنند. اجازه ندهید مشکلات ذهن شما را درگیر کنند و باعث ایجاد اضطراب و استرس شما شوند.

واژگان کلیدی: استرس امتحان، ایمونوگلوبین A بزاقی، سایکونوروایمونولوژی کودکان، مدرسه ابتدایی

چکیده

سابقه و هدف: از نظر بهداشت روانی مدرسه عامل بسیار با اهمیت در تأمین یا عدم تأمین بهداشت روانی دانش آموزان به حساب می‌آید. تحقیقات متعدد نشان می‌دهند که دانش آموزان به دلایل متعدد به اختلالات رفتاری و روانی دچار می‌باشند. عواملی مانند روبرو شدن با ناظم یا مدیر مدرسه، تأکید بیش از حد مدرسه به نظم و ترتیب، کوچک بودن فضای مدرسه، شلوغ و پُر سروصدا بودن مدرسه و کلاسها، عقب افتادن از درس، تحقیر دانش آموز در کلاس و از این قبیل در دانش آموزان مدرسه استرس یا فشار روانی را ایجاد می‌کند.

مواد و روش ها: روش پژوهش در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری در این تحقیق 950 دانش آموز دبیرستانی است که بر اساس فرمول برآورد نمونه انتخاب شده اند. شیوه نمونه گیری تصادفی است.

نتایج: نتایج نشان می‌دهد که بین عوامل استرس زای مدرسه و شکایات جسمانی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین عوامل استرس زای مدرسه و شکایات جسمانی دانش آموزان دختر و پسر ارتباط معناداری مشاهده می‌شود. و بین دانش آموزان پسر و دختر از نظر میزان تجربه عوامل استرس زای مدرسه تفاوت معناداری وجود دارد.

استنتاج: همانطور که در قسمت یافته‌‌ها اشاره گردید بین عوامل استرس زای مدرسه (از قبیل روبرو شدن با ناظم و یا مدیر مدرسه، تنبیه شدن دانش آموزان در کلاس، شلوغ و پر سروصدا بودن کلاس و مدرسه، غیربهداشتی بودن سرویس بهداشتی، بی نظمی‌و بداخلاقی معلم در کلاس، ترس و اضطراب از امتحان و عواملی مانند این) و شکایات جسمانی (مانند سردرد، دلشوره، درد معده، ناراحتی قلبی، سرگیجه و مانند این) ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق اگر بتوان عوامل استرس زای مدرسه را کاهش داد می‌توان گام مؤثر و مثبتی در برطرف کردن مشکلات جسمانی و روانی دانش آموزان در مدرسه برداشت و مدرسه از این نظر می‌تواند عامل مؤثر ایجاد بهداشت روانی باشد.

رفتار تهاجمی‌بطور کلی پاسخی است که ارگانیسم به یک عامل استرس زا می‌دهد.

از مهم ترین عواملی که می‌توان بعنوان عوامل استرس زا در انسان نام برد:

ترس، درد، احساس بی ارزشی و تحقیراست. این عوامل که ریشه‌‌های آن‌ها در بچگی بوجود آمده اند هر بار که مجددآ تکرار شوند، استرس بوجود می‌آورند واین یک عکس العمل تهاجمی‌است ( بخصوص در فردی که دارای ضعف ساختار روانی است) که احتمال کاربرد خشونت را فراهم می‌آورد…

 

 • فهرست مطالب
 • واژگان کلیدی.. 2
 • سابقه و هدف… 2
 • مواد و روش ها: 2
 • نتایج: 2
 • استنتاج: 2
 • عوامل استرس زا را می‌توان در درون و بیرون فرد جستجو کرد: 3
 • اقداماتی که دولت‌‌ها می‌توانند برای رویارویی با این پدیده نمایند: 5
 • مهم ترین عوامل استرس زا در انسان. 5
 • زمینه و هدف… 5
 • یافته‌ها 5
 • نتیجه گیری.. 6
 • روش کار: 6
 • منابع: 6

 

دانلود تحقیق درباره استرس و اضطراب %d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8_000003 %d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8_000004

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 8 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.