دانلود تحقیق حسابداری وجوه نقد (۱۸ صفحه)

امتیاز 4 از 3 نفر

دانلود تحقیق حسابداری وجوه نقد

کاربرد اطلاعات تاریخی مربوط به جریانهای نقدی

 1. برای قضاوت استفاده کنندگان در خصوص مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای نقدی آتی.
 2. بیان نحوه ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و تعیین کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری.
 3. کنترل میزان دقت ارزیابیهای گذشته جریانهای نقدی آتی.
 4. انعکاس رابطه بین فعالیتهای واحد تجاری و دریافتها و پرداختهای آن.

نکات قابل توجه برای استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه نقد

 • ترازنامه، صورتهای عملکرد مالی و صورت جریان وجوه نقد تواما” اطلاعاتی را در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و همچنین نقدینگی و انعطاف پذیری مالی فراهم می آورد. بدین لحاظ ایجاد ارتباط میان آنها حائز اهمیت است.
 • برای ارزیابی جریانهای وجه نقد آتی، صورت جریان وجوه نقد معمولا” باید توأم با صورتهای عملکرد مالی و ترازنامه مورد استفاده قرار گیرد.

مزایای اطلاعات صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات سایر اجزای صورتهای مالی اساسی

 • عدم تاثیر پذیری صورت جریان وجوه نقد از برخوردهای متفاوت حسابداری در خصوص معاملات و رویدادهای یکسان در سطح واحد تجاری موجب می شود ارائه آن قابلیت مقایسه جنبه عملیاتی عملکرد مالی واحد تجاری مختلف را افزایش دهد.

دامنه کاربرد

کلیه واحدهای تجاری باید صورت جریان وجوه نقد را طبق الزامات مندرج در این استاندارد تهیه و آن را به عنوان یک صورت مالی مستقل به همراه سایر صورتهای مالی ارائه کنند.

وجه نقد

عبارتست از موجودی نقدی و سپرده های دیداری نزد بانکها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی( شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید) به کسر اضافه برداشتهایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می گیرد…

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • کاربرد اطلاعات تاریخی مربوط به جریانهای نقدی.. 4
 • نکات قابل توجه برای استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه نقد. 4
 • وجه نقد. 4
 • معادل وجه نقد. 5
 • نکات قابل توجه در مورد تعریف وجه نقد. 5
 • دلایل عدم شمول معادل وجه نقد در تعریف وجه نقد. 5
 • طبقه بندی جریانهای نقدی.. 5
 • طبقه بندی جریانهای نقدی.. 6
 • جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی.. 6
 • روشهای گزارشگری جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی.. 7
 • روش مستقیم.. 7
 • مزایای روش مستقیم: 7
 • ایراد روش مستقیم: 7
 • روش غیر مستقیم.. 7
 • مزایای روش غیر مستقیم: 8
 • معایب روش غیرمستقیم: 8
 • حسابداری مالی.. 8
 • اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌.. 9
 • اصول حسابداری: 9
 • 1- اصل بهای تمام شده. 10
 • 2- اصل تحقق درآمد. 10
 • 3- اصل تطابق هزینه ها با درآمدها 10
 • 4- اصل افشاء. 10
 • حسابداری میانه: 10
 • اصول و مفاهیم حسابداری.. 11
 • حسابداری وجوه نقد  در حسابداری میانه. 11
 • هدف از تهیه صورت گردش وجوه نقد. 12
 • ساختار صورت گردش وجوه نقد: 12
 • گردش وجوه نقد. 12
 • فعالیتهای عملیاتی.. 13
 • دریافتهای نقدی: 13
 • پرداختهای نقدی: 13
 • مالیات بر درآمد. 14
 • تعریف وجوه نقد. 16
 • تنخواه گردان. 16
 • صندوق.. 16
 • کسری و اضافه صندوق.. 16

دانلود تحقیق حسابداری وجوه نقد

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 18 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.