دانلود تحقیق اولین خط و تاریخچه پیدایش آن

امتیاز 4.5 از 2 نفر

به طورکلّی مراحل تطّور وتکامل خط را می توان به  اختصار به چهار صورت تقسیم  نمود :

1- خط تصویری         2- خط صوتی          3- خط هجایی          4- خط میخی ( الفبایی)

حدود بیست و دو هزار سال پیش انسان در غارهای لاسکو نخستین تصاویر را بروی دیوار رسم کرد. از آن پس تقریبا هفده هزار سال طول کشید تا هنر خط و نوشتار، شگفت انگیزترین دستاورد انسان، بوجود آید. باستان شناسان م«…………………………….» علامتهای مکتوب را به منظور حفظ حکایتهای خود و تاریخ نویسی ابتدایی به کار گرفته‌اند.

ده‌ها هزار سال است که طرح گونه ها، علامتها و اشکال به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط پیام‌های ساده بین انسان‌ها به کار می‌رود. تاریخچه خط و الفبا فرایندی طولانی دارد و این فرایند به کندی و با پیچیده گی پیش رفته است. تا جایی که «…………………………….»

سومری‌ها و کلدانی‌ها در ناحیه جغرافیایی واحدی بطور هماهنگ زندگی می‌کردند، اما زبانهایشان تا حد زیادی با هم تفاوت داشت (تفاوتی مانند زبانهای آلمانی و ژاپنی) این دو جامعه متمدن در مجتمع‌های کوچک پیرامونهای شهرهای «…………………………….» لوحه‌های دستی سومری که از مجتمع معبد بزرگ در اوروک (URUK) – به عنوان نخستین اسناد مکتوب معبد بزرگ – به چشم می‌خورد.

بدین صورت می‌توان نتیجه گرفت که نخستین علامتهای نوشتاری برای ضبط محاسبه‌های مربوط به کشاورزی به کار می‌رفته. لوحه‌های دیگری نیز در معبد لاگاش کشف شده که نشان از آن دارد که ساختار «…………………………….» 18 نانوا، 31 آبجوساز، 7 برده و 1 آهنگر بوده است.

مدارک دیگر نشان می‌دهد که بین سومریها نه تنها استاندارد نقره رایج بوده بلکه پول نیز به اجاره داده می‌شده. و همچنین لوحه‌ها نشانگر این موضوع‌اند که در مدارس سومری، که در یک سوی آنها درس معلم و در سوی دیگر مشق«…………………………….» برد که خواندن و نوشتن به خط میخی را چگونه‌یاد می‌گرفتند.

نخستین کتیبه‌های این نوع خط (خط میخی)، که به عقیده کارشناسان نوعی یادداشت محسوب می‌شده، شامل طرح گونه هایی ساده جهت نشان دادن شکل اشیا است. بطوریکه در این خط، شکل اشیا نقاشی می‌شده. مثلا: «…………………………….» اولین نوع خط بشری نام برد.

آنطور که مشخص است، این انسان‌ها به کنارهم گذاشتن این تصاویر قصد نوشتن مطلب و جمله‌ای کامل را داشتند، که به آن اصطلاحا “خط اندیشه نگار” می‌گویند. تا کنون بیش از 1500 نمونه از این نوع خط تصویری توسط باستان شناسان شناسایی شده است.

با گذشت زمان، خط تصویری دیگر برای نمایش اشیا به کار نمی‌رفت بلکه بر اساس مفهوم متن، معانی گسترده تری پیدا کرد و تکامل جالبی در حدود 2900 سال قبل از میلاد حاصل شد. انحنای علامتهای تصویری اولیه از بین رفت. در«…………………………….» کتاب نویسان به علامتهای مستقیم روی آوردند.

کاتبان از لوحه‌های رسی استفاده می‌کردند و اشیا یا شکلهایی را که می‌خواستند به تصویر در آورند را با قلمهایی از نی (که‌یک سر آن را می‌تراشیدند) می‌کشیدند. سومریها این قلمها را (که نسلهای نخستین خودکار و خودنویسهای«…………………………….» به “خط میخی” پدیدار شد.

همانطور که اشاره شد خط به عنوان یک وسیله ارتباطی از اوائل پیدایش بشر بوجود آمد است. در ابتدا انسان‌ها برای تبادل افکار و اندیشه‌ها از تصایر برای افاده معنی استفاده می‌کردند و سپس به مرور زمان تکامل یافت و به شکل مدرن«…………………………….» یکی از آنهاست:

با اختراع نوشتن بود که بشر به کمک آن توانست تاریخ به‌یادگار بگذارد و دانسته‌های خود را محفوظ نگاه دارد و پیشرفت کند.

اما نیاکان ما چگونه فن نوشتن را فرا گرفتند؟ حدود شش هزار سال قبل «…………………………….» این مردمان در کار ابداع فن نوشتن بودند.

شش هزار سال قبل دهقانهای مصری که مکلف بودند سبدی چند از فراورده غله خود را به تحصیلدار مالیاتی تحویل دهند، تصویر زمخت سبد را بر دیوار کلبه خود می‌کندند و کنار آن به تعداد سبدهایی که داده بودند علامت می‌گذاشتند.

بله، نخستین طرز نوشتن بدین صورت بود، یعنی نوشتن با عکس (شکل نگاری)، این شکل از نوشتن مصور آنقدر بود که تقریبا همه اقوام ابتدایی از آن استفاده می‌کردند.

مدتها پیش عده‌ای از سرخ پوستان امریکایی با پنج زورق و به رهبری «…………………………….» تصویر یادگاری آن را بر دیواره‌یک صخره، نقش کردند.

در اینجا تصویری که از روی آن کشیده شد، نقل می‌شود، ساختن یک تصویر زمخت، مثل تصویر افرادی که در زورق نشسته‌اند آسان بود، اما ترسیم یک اندیشه‌یا تصور، یا گذران سه روز بنظر دشوار می‌نمود.

از این جهت بود که سرخ پوستان نشانه‌ای را که برای خورشید داشتند«…………………………….» مرکب که پهلوی هم قرار گیرد، مفید معنی سه روز خواهد بود.

البته آن شاه ماهیگیران می‌خواست مردم بدانند که او رهبر بی‌چون و چرای «…………………………….» علامت زمین است، نشان می‌دهد که سالم به خشکی پیاده شدند.

این نوع نوشتن، نوشتن ساده و مصور است که در آن تصویرها و علامتها با هم ترکیب می‌شود و اشیاء و نام افراد و تصورات ساده از قبیل روز، به خشکی پیاده شدن و … را بیان می‌کند.

بیشتر اقوام ابتدایی از این مرحله فراتر نرفتند اما در انواع جدید نوشتن، گو اینکه «…………………………….» کلمات با اصوات را، که از آنها کلمه ساخته می‌شود، نمایش می‌دادند (صورتنگاشت).

چینی‌ها و ژاپنی‌ها یک نوع نوشتن ابداع کرده بودند که بسیار پیچیده بود در این طرز نوشتن، هر کلمه با یک علامت یا با اتحاد چند علامت بسیط، نمایش داده می‌شود با این طرز نوشتن هر چیز را می‌توان بیان کرد.

اما فرا گرفتن آن خیلی دشوار است یا به نظر ما چنین می‌آید، زیر مجبوریم تعداد «…………………………….» تعداد این علامات تقریبا معادل تعداد کلماتی است که در این زبان می‌توان بیان کرد.

نوشتن غربیها که به هیچ وجه با نوشتن چینی‌ها و ژاپنی‌ها شباهت ندارد، به کمک الفبایی«…………………………….» می‌کنیم.

الفبای لاتین از رومی‌ها و الفبای رومی از یونانی‌ها گرفته شد. اینکه‌یونانی‌ها این الفبا «…………………………….» ، به طور یقین نمی‌دانیم اما احتمال دارد از فنیقی‌ها گرفته و فنیقی‌ها هم به نوبه خود آن را از مصری‌ها قرض کرده‌اند.

اگر الفبای ما ریشه مصری داشته باشد قطعا مثل الفبای چینی و ژاپنی، ابتدا شکل مصور داشته، اما پیشرفت و تکمیل آن از طریق دیگری انجام یافته و راه جداگانه‌ای پیموده است. زیرا این علامتها شکل اشیا را«…………………………….» کلمه را که تلفظ می‌شد، نمایان می‌ساخت.

اما چون اصوات هجایی، فوق العاده زیاد است در این طرز نوشتن هم ناچار علامتهای بسیار زیادی وجود داشت که باید همه را به خاطر سپرد.

با این اوصاف به مرور زمان، تعدادی علامت جداگانه ابداع شد که کار «…………………………….» نبود بلکه صوتهای اصلی را نمایش می‌داد و این صوتها همانها است که وقتی با هم ترکیب می‌شود صوتهای هجایی را می‌سازد.

سود مهم این ابداع این بود که هر کس به کمک چندین علامت مختصر (بیست«…………………………….» و ترکیب درست این علامتها می‌تواند صدای هر هجا و صدای هر کلمه را نمایش دهد.

پس از اختراع فن نوشتنانسان شروع کرد به نگهداری سوابق، مکتوب کارها و اندیشه‌های خود.«…………………………….» مملو از انوع و اقسام یادگارها و سوابق چاپی و خطی (دست نویس) شده است.

بدون این آثار و سوابق تاریخ بشر ناچار صورتی پیدا می‌کرد غیر از آنچه در واقع می‌بود «…………………………….» واقعی تاریخ، درباره گذشته بشر آگاهی مختصری می‌داشتیم.

پس اختراع فنی نوشتن از مهمترین رویدادهای تاریخ بود، زیرا نخست «…………………………….» تاریخ بهتر کرد و دوم راه‌ها و خط سیر وقایع تاریخ را تغییر داد

 0001 0002 0003

 

قسمت‌هایی که با «…………………………….» مشخص شده‌اند از مقاله حذف شده و فقط در نسخه word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 5 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.