خودشناسی (۱۶ صفحه)

امتیاز 4.3 از 14 نفر

خودشناسی

چکیده:

رفتار انسان پیچیده و اغلب علل گوناگون دارد. و از فردی به فرد دیگر تغییر می‌کند. حتی اگر رفتار مورد مشاهد یکی باشد. افراد با خودهای متفاوت از یک موقعیت می‌تواند درک متفاوتی داشته باشد. شاید رفتار یکسانی که از دوفرد در یک زمان بروز می‌کند با رفتار مشابهی که در زمانهای مختلف از همان افراد سر می‌زند، دلایل مختلفی داشته باشد و از طرف دیگر ممکن است از رفتاری که نشان می‌دهیم یا حرفهایی که می‌زنیم آگاه نباشیم، تمام این رفتار و اعمال از خود ما سرچشمه می‌گیرد. مطالب فوق این نظر را که انسان دارای ابعاد و جنبه‌های متفاوتی از “خود“ است را به اثبات می‌رساند و نویسنده مقاله را بر آن داشت تا مفهوم خود یا خویشتن انسان را در رویکرد‌های روانکاوی، روانی- اجتماعی، صفات، انسان گرایی، شناختی، شناختی- اجتماعی، ارگانیسمی‌و سرشتی، پردازش اطلاعات، تحلیل رفتار متقابل و دیدگاه گشتالت با توجه به نظریات روانشناسان شخصیت وبا عنایت به پارادایم مورد مطالعه آنها از نظر بگذرانیم.

مقدمه:

برای انسان هیچ حکم ارزشی مهمتر از داوری او در مورد نفس خویش نیست، و ارزشیابی شخص از خویشتن قطعیترین عامل در روند رشد روانی اوست تصویری که یک فرد از خویشتن دارد به طور ضمنی در همه واکنشهای ارزشی او تجلی میکند. ارزشیابی شخص از خویشتن اثرات بر جسته ای در جریان فکری، احساسات، تمایلات، ارزشها و هدفهای وی دارد وکلید فهم رفتار اوست. هیچ کس نمی‌تواند نسبت به داوری خود درباره خویشتن بی تفاوت باشد زیرا طبیعت وی چنین اجازه ای را نمی‌دهد.

دائک فیک و لا تبصر و دوئک فیک و لاتشعر

اتزعم انک جرم صغیرو فیک انطوی العام الا کبر

درد تودر درون تواست و تو می‌بینی و دوای تو در درون تو است و تو آگاه نیستی. می‌پنداری که همین جثه کوچک هستی و حال آنکه درونت عالم بزرگی در بر دارد. حتما خوانندگان عزیز به این مطلب پی برده اند که هدف شناخت “خود “ است تا از این طریق بتوانیم در آرامش و سلامتی به زندگی خود ادامه داده و از پس مصائب و مشکلات درونی خود برآئیم.

رویکرد روانکاوی:

فروید (Freud) در تشریح شخصیت با توجه به تجد ید نظری که در سالهای آخر داشت سه ساختار بنیادی…

 

 

 • فهرست مطالب
 • چکیده: 3
 • مقدمه: 3
 • رویکرد روانکاوی: 3
 • رویکرد روانکاوی جدید: 5
 • رویکرد روانی-اجتماعی: 8
 • رویکرد زیستی-اجتماعی: 9
 • رویکرد صفات: 10
 • رویکرد انسانگرائی: 11
 • رویکرد شناختی: 12
 • رویکرد ارگانیسمی ‌و سرشتی: 13
 • رویکرد پردازش اطلاعات: 13
 • رویکرد تحلیل متقابل: 14
 • رویکر کل نگر یا گشتالت: 14
 • نتیجه: 15
 • منابع و مآخذ. 16

 

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 16 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.