تفاوت حسابداری دولتی وحسابداری بازرگانی (۲۹ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

تفاوت حسابداری دولتی وحسابداری بازرگانی

مقدمه

مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه‌ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می‌شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.

حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی‌شوند.

حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است:

این نظام اطلاعات مالی مجموعه‌ای از روشها و قواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده‌ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می‌شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.

نتیجه آنکه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می‌باشد.

تعریف حسابداری دولتی:

حسابداری دولتی نظامی‌است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می‌نماید…

 

 

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • مقدمه. 4
 • تعریف حسابداری دولتی: 4
 • مشخصات یک موسسه دولتی: 5
 • تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی: 5
 • مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی: 6
 • کاربرد حسابداری دولتی: 7
 • استفاده کنندگان حسابداری دولتی: 8
 • ب: استفاده کنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه: 9
 • مبانی حسابداری.. 10
 • مبنای نقدی.. 10
 • مبنای تعهدی: 11
 • مبنای نیمه تعهدی: 12
 • مبنای تعهدی تعدیل شده: 12
 • مبنای نقدی تعدیل شده: 13
 • تصمیم در ساخت یا خرید: 14
 • روشهای طبقه بندی هزینه‌ها: 16
 • مراکز هزینه: 17
 • انواع هزینه‌ها در هر یک از مراکز هزینه: 17
 • اصول متداول حسابداری دولتی.. 18
 • خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی: 18
 • لزوم اعمال کنترل بودجه‌ای در سازمانهای دولتی: 19
 • استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل: 20
 • لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درامدها و انجام هزینه‌ها: 20
 • شریط انجام هزینه‌ها در سازمانهای دولتی: 20
 • لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی: 21
 • حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی: 21
 • تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی.. 22
 • خصوصیات سازمانهای دولتی: 22
 • اصول متداول حسابداری دولتی.. 25
 • خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی: 26
 • لزوم اعمال کنترل بودجه‌ای در سازمانهای دولتی: 27
 • طبقه بندی استاندارد برای درامدها و هزینه‌ها: 27
 • استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل: 27
 • لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درامدها و انجام هزینه‌ها: 28
 • شریط انجام هزینه‌ها در سازمانهای دولتی: 28
 • لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی: 28

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 29 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.