تحقیق کامل درباره حسابداری (۴۰ صفحه)

امتیاز 5 از 1 نفر

چکیده مقاله

تحقیق کامل درباره حسابداری

از دیرگاه کاهش هزینه حسابرسی مستقل صورتهای مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات مورد توجه سازمانهای مورد حسابرسی و حرفه حسابرسی مستقل بوده است. اتکا حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی سازمانهای مورد حسابرسی مستقل بوده است. اتکا حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی سازمانهای مورد حسابرسی می‌تواند بالقوه باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات گردد. هدف اصلی این تحقیق مشخص نمودن میزان اتکا حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی و همچنین شناسایی ارتباط کیفیت حسابرسی داخلی و وجود استانداردهای ملی حسابرسی مربوط با تصمیم گیری درباره اتکا یا عدم اتکا می‌باشد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی بر آن است که در شرایط کنونی حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی اتکا نمی‌کنند. نتایج حاصله از تحقیق همچنین نشانگر این امر بود که اگر چه کیفیت سیستم حسابرسی داخلی با تصمیم گیری در مورد اتکا مرتبط می‌باشد، ولی وجود استانداردهای ملی حسابرسی با چنین تصمیم گیری مرتبط نمی‌باشد. افزون بر آزمون‌های فوق الذکر، نتایج این تحقیق منجر به شناسایی و اولویت بندی پاره ای ویژگیهای کیفی حسابرسی داخلی گردید که از دیدگاه حسابرسان مستقل در رابطه با اتکا به عملکرد حسابرسی داخلی حائز اهمیت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی

حسابرسی مستقل – حسابرسی داخلی – اتکا به عملکرد حسابرسی داخلی – ویژگیهای کیفی حسابرسی داخلی

مقدمه

استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمانها این امکان را ایجاد می‌کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی اساسی ( حسابرسی مالی ) بتوانند در صورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکا نمایند. اتکا به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی ( آزمودن محتوا ) می‌گردد. محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می‌گردد دستیابی به دو هدف کاهش هزینه حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه حسابرسی مستقل و سازمانهای مورد حسابرسی بوده است. اتکا به حسابرسان داخلی که بالفعل و بالقوه می‌تواند تحقق بخشیدن به این دو هدف را میسر سازد موضوع بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 65 آمریکا می‌باشد. 1

استاندارد حسابرسی شماره 65 اگر چه مجوزی است برای اتکا حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی، ولی تعیین سطح این اتکا و موارد آن را به قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل محول می‌دارد. قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل در این رابطه بستگی مستقیم به کیفیت حسابرسی داخلی در یک سازمان دارد، مادامی‌که این اتکا به طور مطلق جایگزین آزمونهای حسابرسی مستقل نشود. از این رو است که در جوامع پیشرفته اقتصادی و مالی اغلب کشورهای شرق و غرب، سازمانهای مورد حسابرسی سعی هر چه بیشتر جهت بهبود کیفیت حسابرسی داخلی خویش دارند. جامعه اقتصادی و مالی ایران با در نظر گرفتن تغییرات بنیادی که در آن بوجود آمده است و همچنین با نگرش به روندی که نشان دهنده تداوم این تغییرات می‌باشد دلیلی منطقی برای متفاوت بودن در این امر ندارد.

حرفه حسابرسی داخلی در ایران حرفه ای جدید است. به علت جدید بودن و عدم تحقیق علمی‌و عملی در این زمینه، اطلاعات و آمار مربوط به در صد سازمانهایی که از حسابرسی داخلی استفاده می‌کنند موجود نمی‌باشد. شواهد غیر عملی نشان می‌دهد که:

در صد سازمانهایی که از حسابرسی داخلی استفاده می‌کنند محدود است.

استفاده از حسابرسی داخلی به عنوان یکی از عوامل محیطی ساختار کنترلهای داخلی در سازمانها در حال رشد است.

سازمانهایی که دارای حسابرسی داخلی هستند در جستجوی شرایطی می‌باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود.

با در نظر گرفتن چنین شواهدی، این پروژه تحقیقاتی می‌تواند گامی‌موثر در راه شناسایی عوامل مربوط به کیفیت حسابرسی داخلی بردارد. هدف اصلی این پروژه شناسایی میزان اتکا حسابرسان مستقل به حسابرسی داخلی در فرایند حسابرسی مالی می‌باشد. هدف دوم این تحقیق شناسایی عوامل و شرایطی است که از دیدگاه حسابرسان مستقل تعیین کننده کیفیت حسابرسی داخلی میباشد…

 

%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c_000001 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c_000004 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c_000011

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 40 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.