تحقیق انقراض دایناسورها (۴ صفحه + عنوان)

امتیاز 1 از 1 نفر

عوامل مرتبط با انقراض دایناسورها

کره زمین در طول دوران گوناگون دستخوش دگرگونی‌ها و تغییرات بسیار بزرگ شده است. در این میان گونه‌های گیاهی«…………………………….» از بین رفته و یا بطور ناگهانی از کره خاکی محو شده‌اند.

کره زمین در طول دوران گوناگون دستخوش دگرگونی‌ها و تغییرات بسیار بزرگ شده است. در این میان گونه‌های گیاهی و جانوری بسیاری از بین رفته و یا بطور ناگهانی از کره خاکی محو شده‌اند. بطوری که آثار و سنگواره‌های آنها نیز در طبقات جوان‌تر زمین پدیدار نیست «…………………………….» گرفته‌اند. گاهی این انقراض‌ها ناگهانی و «…………………………….» اندک انقراضی بزرگ روی می‌داد و گاهی نیز آرام و به تدریج صورت می‌گرفت به نحوی که تغییرات درونی در موجودات تحت تأثیر پاسخ به تغییرات خارجی رخ می‌داد و این تغییرات تدریجی باعث بقای جانداران شده است. اگر موجودات نتوانند خود را با شرایط و محیط تطبیق دهند از بین خواهند رفت. زمانیکه نابودی موجودات در یک وسعت بسیار بزرگ«…………………………….» بوجود آمدن جانداران جدید دیگری خواهد شد.

در اواخر دوران مزوزوئیک ۲ که خزندگان عظیم‌الجثه منقرض گشتند، محیط برای رشد و گسترش پستانداران محیا شد بدین ترتیب این موجودات در دوران سنوزوئیک۳ به حداکثر گسترش و شکوفایی خود رسیدند. زمانیکه حادثه‌ای سبب نابودی و «…………………………….» در یک انقراض نه تنها عوامل خارجی و محیطی بلکه ساختمان بدن موجود را نیز باید مورد توجه قرار داد برای نمونه در مورد انقراض دایناسورها عواملی چون بزرگی جثه، کمبود مواد غذایی، شیوع بیماری، پیدایش حشراتی که عامل انتقال بیماری بودند، پدید آمدن گیاهان سمی، نازایی و«…………………………….» نسبت به جثه تنومندشان، فراوانی پستاندارانی که از تخم دایناسورها تغذیه می‌کردند، عبور زمین از نقطه‌ای با تابش کیهانی زیاد در حین چرخش به دور مرکز کهکشان، ‌ تغییر در تابش نور خورشید، برخورد ستارگان با زمین، متلاشی شدن ستارگان و اینکه در حین نزدیکی به زمین سبب صدمه زدن به زمین شدند، ا«…………………………….» زدن به لایه ازون و….

هنگامیکه دایناسورها بر روی کره زمین زیست می‌کردند آب و هوا در همه جا گرم و ملایم بود. اما همه چیز کم‌کم شروع به تغییر کرد، باتلاق‌ها گرم و خشک شدند، هوا سرد گردید و گیاهان جدید و با گونه‌هایی جدید رشد نمودند. جانوران زیادی قادر به تحمل «…………………………….» نمی‌توانستند در دنیای جدید به سر برند آنها خونسرد بودند و نمی‌توانستند به راحتی در هوای سرد زندگی کنند.

گیاهخواران نمی‌توانستند از گیاهان جدید که ساقه و برگ خشن‌تری نسبت به اولی‌ها داشتند تغذیه کنند، دریاها هم سردتر شدند، شاید این عامل در همان زمان منجر به مرگ خزندگان آبزی شد اما دانشمندان به «…………………………….» حیات خود همت گماشتند. لاک‌پشت‌ها، مارها، سوسمارها و مارمولک‌ها تا به امروز وجود دارند ولی چرا تنها دایناسورها و دیگر خزندگان غول‌پیکر از بین رفتند؟

گروهی از دانشمندان کاهش یا افزایش حرارت کره زمین را به عنوان «…………………………….» تغییر حرارت و همچنین دیگر عوامل اکولوژیکی مثل دما، نور، PH، اکسیژن و عوامل دیگر باعث بوجود آمدن شرایط مرگ‌آور و در نتیجه نابودی موجودات زنده خواهد شد در واقع همانطور که شرایط مناسب محیطی سبب افزایش و تنوع گونه‌ها می‌شود شرایط نامناسب از تعداد گونه‌ها خواهد کاست در چنین شرایطی میزان«…………………………….» یافت.

بعضی از گونه‌ها در برابر تغییرات دما انعطاف‌پذیری کمی نشان داده و برخی دیگر تحمل زیاد دارند. در مجموع موجوداتی که در دریا به سر می‌برند به علت اینکه نوع محیطی که در آن هستند (آب)، در برابر تغییرات ناگهانی هوا حساس‌تر می‌باشند. برعکس موجودات خشکی‌زی که در فصل‌ها و دماهای گوناگون از خود تغییر و تحول نشان داده‌اند و شرایط محیطی زیادی را تجربه کرده‌اند از مقاومت بالاتری برخوردارند.

اما کاهش یا افزایش حرارت و همچنین دیگر عوامل اکولوژیکی خود می‌تواند معلول بسیاری از موارد مانند تکتونیک صفحه‌ای۵، پیشروی و پسروی دریاها، برخورد اجرام آسمانی، وقوع آتشفشان‌ها و غیره باشد. د«…………………………….» محل برخورد شهاب سنگ‌های بزرگ به زمین را معین کرده و گفتنی است در هر برخورد شرایط اکوسیستمی برهم خورده و بخش اعظم زنجیره غذایی موجودات از بین رفته و در نتیجه آن حیوانات بسیاری منقرض گشتند. در طول ۵۷۰ میلیون سال گذشته به ترتیب در اواخر اردویسین۶، در اواسط دوره دونین۷، اواخر دوره پرمین۸، اواخر دوره تریاس۹ و اواخر دوره‌کرتاسه۱۰ یعنی پنج انقراض بزرگ رخ داده است. که غم‌انگیزترین انقراض‌ها در ۲۴۵ میلیون سال قبل یعنی اواخر دوره پرمین اتفاق افتاد. «…………………………….» سنگی به قطر ۳۰۰ کیلومتر با حاشیه جنوبی قاره گندوانا۱۱ برخورد کرد که اثر این برخورد در جزایر فالکلند۱۲ دیده می‌شود. در این برخورد ۹۰ درصد موجودات زنده از بین رفتند. چنین رویدادی را ۶۵ میلیون سال قبل نیز زمین بار دیگر تجربه کرد و در این میان بیش از ۷۵ درصد از موجودات زنده از بین رفت که دایناسورها هم قسمتی از آنها بودند.

گروهی از دانشمندان زیست‌شناس و دیرین‌شناس عقیده دارند که اگرچه امروزه«…………………………….» اما نزدیک‌ترین اقوام آنها یعنی پرندگان در بین ما زیست می‌کنند.

گفتنی است که ممکن است با برخورد شهاب‌سنگ‌ها، فعالیت آتشفشان‌ها، تغییرات آب و هوایی یا عامل دیگری جهان بار دیگر در ابتدای بزرگترین انقراض کلی باشد و سنگواره‌های ایجاد شده در زمان ما نیز به اهمیت «…………………………….» انقراض کلی اواخر دوره پرمین پدید آمد.

 

پی نوشت ها

۱ـ انفراض گروهی: از بین رفتن تعدادی از گونه‌های جانوری در دوره‌ای از تاریخ زمین را گویند.

۲ـ مزوزوئیک: دورانی از تاریخ زمین که در حدود ۲۲۵ تا ۶۵ میلیون سال پیش بوده است.

۳ـ سنوزوئیک: دورانی از تاریخ زمین که به آن دوره نوزیستی نیز می‌گویند. این دوران که ما تاکنون در آن هستیم از ۶۵ تا ۰ میلیون سال قبل بوده است.

۴ـ سوپرنوآ: انفجار ستاره‌ای

۵ـ تکتونیک صفحه‌ای: حرکات وسیع پوسته زمین را گویند.

۶ـ اردویسین: دوره‌ای از تاریخ زمین‌شناسی از دوران پالئوزوئیک است که در ۴۸۸ تا ۴۴۳ میلیون سال قبل بوده است.

۷ـ دونین: دوره‌ای از تاریخ زمین‌شناسی از دوران پالئوزوئیک که در ۴۱۶ تا ۳۵۹ میلیون سال قبل بوده است.

۸ـ پرمین: دوره‌ای از تاریخ زمین‌شناسی از دوران پالئوزوئیک که در ۲۹۹ تا ۲۵۱ میلیون سال قبل بوده است.

۹ـ تریاس: دوره‌ای از تاریخ زمین‌شناسی از دوران مزوزوئیک که در حدود ۱۹۹ تا ۲۵۱ میلیون سال قبل بوده است.

۱۰ـ کرتاسه: دورانی از تاریخ زمین شناسی از دوران مزوزوئیک که در حدود ۶۵ تا ۱۴۵ میلیون سال قبل بوده است.

۱۱ـ گندوانا: میلیون‌ها سال قبل تمام قاره‌های دنیا به هم متصل بودند و یک قاره واحد به نام گندوانا را تشکیل می‌دادند.

۱۲ـ فالکلند: مجمع‌الجزایری در سواحل آمریکای جنوبی در اقبانوس اطلس است.

منابع:

ـ زمین‌شناسی تاریخی، ‌ غلامعلی شایگان و ابراهیم اشراقی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

ـ وب‌سایت اینترنتی «چهارگوش» به آدرس www.4goush.net

ـ جعرافیای دیرینه، خدیجه اسدیان، انتشارات دانشگاه تهران.

ـ روزنامه اطلاعات (www.ettelaat.com)

 

0001 0002 0003 0004 0005

 

قسمت‌هایی که با «…………………………….» مشخص شده‌اند از مقاله حذف شده و فقط در نسخه word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 5 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول و عکس
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.