تاریخچه حسابداری (۷۰ صفحه)

امتیاز 4.3 از 6 نفر

بخش اول: تاریخچه حسابرسی در ایران

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی‌هر شرکت سهامی‌یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی‌شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه میشود گزارشی به مجمع عمومی‌صاحبان در سال بعد بدهد، اگر چه مجامع عمومی‌شرکتهایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی‌تشکیل گردیدند، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب میکردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی میکردند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان درکار نبود و هنوز هم نیست

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفهای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد، و در اجرای آن آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفهای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیشبینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت مؤثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345، عملا تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی، کانون حسابداران رسمی‌تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی‌در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 1347، شرکتهای سهامی‌عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی‌را نیز ضمیمه نمایند.

به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی‌عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور براین بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال، از آنجا که انجام حسابرسی پیشبینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی‌موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود در اغلب شرکتهای سهامی‌عده ای از حسابداران رسمی‌به عنوان بازرس قانونی….

 

 

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • حسابرسی چیست: تعریف و هدف حسابرسی.. 7
 • نظریه شبه قضائی.. 7
 • نظریه مسئولیت اجتماعی.. 8
 • نظریه مباشرت و نظارت… 8
 • انواع حسابرسی.. 9
 • انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی: 9
 • حسابرسی عملیاتی: 10
 • حسابرسی مبتنی بر سیستم: ‏ 10
 • حسابرسی مبتنی بر ریسک: 10
 • تحول در متدولوژی حسابرسی: ‏ 11
 • حسابرسی مبتنی بر ترازنامه: ‏ 11
 • تحول هدف‌های حسابرسی.. 12
 • نقش اصلی حرفه حسابرسی‏.. 12
 • تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی.. 13
 • مراقبت حرفه ای حسابرسی.. 14
 • تعاریف… 18
 • حدود و میزان مستند سازی.. 20
 • مالکیت کاربرگهای حسابرسی.. 20
 • کاربرگهای استاندارد شده. 20
 • روشهای تهیه کاربرگهای حسابرسی.. 21
 • حسابرسی حسابهای دریافتنی.. 24
 • کنترل‌های داخلی.. 27
 • درخواست‌های تأییدیه مثبت و منفی: 32
 • حسابرسی اموال و ماشین آلات… 42
 • دیدگاه کلی حسابرسان نسبت به استهلاک…. 51
 • گزارش حسابرسان. 55
 • تحریفهای « بسیار با اهمیت » در صورتهای مالی.. 60
 • شرط در رابطه با اصول حسابداری.. 65
 • محدودیت در دامنه رسیدگی.. 66
 • خلاصه گزارشهای حسابرسان. 69

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 70 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.