بررسی جایگاه و حقوق شهروندان در نظام سیاسی امروزی و حقوق فرهنگی (۱۵ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

بررسی جایگاه و حقوق شهروندان در نظام سیاسی امروزی و حقوق فرهنگی

مقدمه:

نظریه پردازان اجتماعی و خصوصا محققان مطالعات فرهنگی در توصیف فرهنگ معاصر و روندهای اصلی تحول آن، مجموعه ای از فرایندهایی را نام می‌برند که این فرایندها در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در همه یا اغلب کشورهای جهان با نسبت‌های مختلف در حال وقوع است. برخی از این فرایندها عبارتند از جهانی یا جهان/محلی شدن، عرفی شدن، دموکراتیک شدن، رسانه ای شدن، بصری شدن، اطلاعاتی شدن، دیجیتالی شدن یا مجازی شدن، تجاری شدن، فرهنگی شدن، زیبایی شناسانه شدن، تکنولوژیک شدن، عامه پسند شدن، غیر سیاسی شدن، پست مدرن شدن و زنانه شدن. این فرایندها از نظر درونی به یکدیگر وابسته و همبسته هستند و محصول تحول کلیت فرهنگ معاصر می‌باشند. همچنین می‌توان گفت کلیت تحول فرهنگ معاصر حاصل مجموعه فرایندهای مذکور است. از اینرو درک و شناخت هر یک از ابعاد جامعه و فرهنگ معاصر از جمله مقوله مهم «شهروندی» نمی‌تواند فارغ از شناخت فرایندهای مذکور باشد.

 

فرایندهای مذکور پیامدهای گسترده ای برای انسان امروزی داشته و همچنان خواهد داشت. یکی از این پیامدها تحول و تکامل مفهوم شهروندی از ابعاد شهروندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شهروندی فرهنگی است. با تحول و انتقال جامعه سنتی، صنعتی به جامعه دانش و اطلاعات محور، و با فرهنگی شدن جامعه، مفهوم شهروندی نیز فرهنگی می‌شود. با بسط و توسعه فرایندهای ارتباطی و جهانی شدن، چند فرهنگی شدن و شهری شدن، ضرورتا مفهوم جهانی تری از شهروندی و توسعه نهادهای مدنی و دموکراتیک لازم است. تحولات نهادی ناشی از مدرنیته و فرایندهای مدرنیته متأخر مانند توریسم، مهاجرت، رسانه‌ها، ماهواره، اینترنت، و… باعث گسترش آگاهی ملت‌ها از شیوه‌های مختلف زندگی شده است و افراد مفهوم «خود» را در یک مقیاس فراملی شکل می‌دهند. اکنون مجلات، روزنامه‌ها، اخبار 24 ساعته و امثال این‌ها هستند که «خود» ما را شکل می‌دهند. همچنین مصرف انبوه باعث شده تا افراد لذت مصرف را بر وظایف شهروندی ترجیح دهند. از اینرو کالایی شدن زندگی روزمره تأثیرات مهمی‌بر شهروندی و فرهنگ بجای گذاشته است. همان طور مانوئل کاستلز استدلال می‌کند در جامعه امروزی «اطلاعات» بیشتر از «نیروی کار» منبع اصلی جامعه است. در اقتصاد دانش و اطلاعات محور امروزی کاربرد دانش و فناوری در تولید ضامن موفقیت اقتصادی است. سطح فناوری عامل تعیین کننده رقابت است تا کم و کیف نیروی کار (Castells 1996). در جالیکه «صنعت گرایی»[1] در مسیر رشد اقتصادی قرار داشت، «اطلاعات گرایی»[2]بیشتر در جهت توسعه و تولید دانش خلق شبکه‌هاست

 

 

  • فهرست مطالب
  • مقدمه: 3
  • بنیان‌های نظری شهروندی فرهنگی.. 4
  • بستر اجتماعی معاصر و کنونی شهروندی.. 7
  • شهروندی فرهنگی چیست؟. 9
  • شهروند جهانی.. 11
  • نتیجه. 14
  • منابع و مآخذ. 15

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf موجود هستند.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 15 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.