بررسی اثر متقابل توزیع درآمد و رشد در اقتصاد ایران (۳۴ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

بررسی اثر متقابل توزیع درآمد و رشد در اقتصاد ایران

چکیده

اسلام، همه انسان ها را به سمت رشد و کمال حقیقی و بهره گیری از امکانات رفاهی، هدایت می کند و برای این منظور باید راهکارهایی برای کاهش فقر ، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم شود.ازآنجاکه توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادی سبب ایجاد فقر وشکاف طبقاتی میشود، در این مقاله، به شرح عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش رشداقتصادی پرداخته میشود ، با ارائه راهکارهایی برای
عادلانه کردن توزیع درآمد ورشداقتصادی، که از مهمترین عوامل برای کاهش فقر و اختلاف طبقاتی هستند، پرداخته میشود.

کلمات کلیدی: تورم – توزیع در آمد- فقر- رشد اقتصادی

مقدمه

کشور اسلامی ایران از امکانات خدادادی وسیعی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی برخوردار است، به علاوه تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین آحاد ملت مورد توجه و تأکید قانون اساسی است. از این رو ضروری است که راهبردهای توسعه کشور بر رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد مبتنی باشد و بر اساس اهداف فوق برنامه ریزی و سیاستگذاری صورت گیرد.

در آثار متقابل رشد و توزیع درآمد ایران طی دوره موضوع این تحقیق می باشد. سوالاهای اصلی این تحقیق عبارتند از:

آیا رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، در ایران با هم همبستگی مثبت دارند؟

آیا نابرابری درآمد در ایران، افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی را به همراه داشته است؟

آیا تأثیر توزیع ناعادلانه درآمد بر روند رشد اقتصادی معنی دار و مثبت بوده است؟

آیا برای تعدیل درآمد، می توان از ابزارها و سیاستهای توزیعی خاص بهره برد، یا باید در انتظار نشست تا دست نامرئی، خود به خود توزیع را عادلانه و فقر را ریشه کن کند؟

و در نهایت می خواهیم به این نکته بسیار مهم دست یابیم که رشد اقتصادی و توزیع متعادل درآمد نه تنها متضاد و مانعه الجمع نیستند بلکه با اعمال سیاستهای توزیعی خاص، می توان از رشدی مداوم و پیگیر حمایت کرد و بدینسان کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند شاهد رشدی پایدار در کنار توزیع متعادل درآمد، باشد.

۲-۱) مفهوم توسعه و رشد اقتصادی

بعضی از اقتصاددانان تفاوتی بین دو مفهوم توسعه و رشد اقتصادی قائل نیستند. از جمله آرتولوئیس که در سرتاسر کتاب خود (نظریه رشد اقتصادی) این دو کلمه را به صورت مترادف استفاده کرده است. اما بسیاری از اقتصاددانان دو مفهوم متمایز برای این دو واژه قائلند. در اینجا به ارائه چند تعریف از این دو مفهوم می پردازیم.

۲-۱-۱) مفهوم توسعه اقتصادی:

پروفسور جرالد می یر می نویسد: توسعه اقتصادی عبارت است از: فرآیندی که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل المدت افزایش می یابد.

مایکل تودارو، توسعه را اینگونه تعریف می کند: توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.

نتیجه اینکه توسعه به مثابه یک فرآیند با رشد اقتصادی همسان نیست. می توان کشور خاصی را درنظر آورد که در آن تولید ناخالص ملی سرانه افزایش یابد ولی در عین حال نابرابری درآمد بیشتر شود، یعنی فقیرها فقیرتر شوند و دیگر هدفهای توسعه نیز رشد منفی پیدا کند. این وضعیت را می توان رشد اقتصادی همراه با توسعه منفی به شمار آورد که در آن به رغم افزایش میانگین درآمد، اوضاع اقتصادی توده مردم بدتر می شود و…

 

 

 • فهرست مطالب
 • چکیده. 4
 • مقدمه. 4
 • ۲-۱) مفهوم توسعه و رشد اقتصادی.. 5
 • ۲-۱-۱) مفهوم توسعه اقتصادی: 5
 • ۲-۱-۲) مفهوم رشد اقتصادی.. 6
 • ۲-۱-۳) تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی: 6
 • ۲-۱-۴) شاخص توسعه انسانی.. 6
 • ۳-۳) راهبردهای توسعه: 7
 • ۳-۳-۲) راهبرد تقدم باز توزیع بر شد (RTG): 9
 • ۳-۳-۳) راهبرد رشد همراه با باز توزیع (GWR): 10
 • ۲-۲) تعریف نابرابری: 12
 • ۲-۳-۱) عوامل مربوط به خصوصیات شخصی افراد: 13
 • ۲-۳-۳) عوامل مربوط به ساختار اقتصادی-اجتماعی: 15
 • ۲-۳-۳-۱) دولت: 15
 • ۲-۳-۳-۲) رانت خواری: 15
 • ۱-۱-۴) رانت خواری و توزیع ناعادلانه درآمد. 15
 • ۲-۳-۳-۳) اشتغال: 16
 • ۲-۳-۳-۴) تورم: 16
 • ۳-۲-۱) فرضیه کوزنتس: 20
 • ۳-۲-۲) مبانی نظری فرضیه کوزنتس: 20
 • ۳-۳-۱-۱) تعریف پس انداز و انواع آن: 22
 • ۳-۳-۱-۲) اثر توزیع درآمد بر پس انداز: 22
 • ۳-۳-۱-۳) تحقیقات تجربی اثر توزیع درآمد بر پس انداز: 23
 • ۳-۳-۲) توزیع درآمد و رشد اقتصادی از دیدگاه اقتصاد سیاسی: 24
 • ۳-۳-۲-۲) مورد تجربی ایران: 24
 • ۳-۳-۲-۲) حکومتهای غیردموکراتیک: 24
 • ۳-۳-۲-۲-۲) مورد تجربی ایران: 25
 • ۳-۳-۴) آشفتگی اجتماعی یا آنومی: 27
 • ۱) افزایش بهره وری طبقات کم درآمد: 29
 • ۷) حذف شغل های رسمی و دائمی.. 31
 • ۱۰) جهانی شدن و افزایش مبادلات تجاری: 32
 • منابع و مآخذ. 32
 • منابع لاتین.. 33

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 34 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.