ایمان و اثرات ایمان (۹ صفحه)

امتیاز 3 از 2 نفر

ایمان و اثرات ایمان

ایمان

آدمی‌تا زمانی جوان می‌ماند که آرزومند آرامش نباشدفردریش نیچه«آرامش روان» آن آرزوی مسیحی، سرآغاز آن نخستین سایه یی است که شامگاه می‌افکند، سرآغاز وارفتگی و خستگی، پایان روز، پایان شور و گرمی‌و به تعبیر نیچه پایان همه چیز.

آدمی‌تا زمانی جوان می‌ماند که آرزومند آرامش نباشدفردریش نیچه«آرامش روان» آن آرزوی مسیحی، سرآغاز آن نخستین سایه یی است که شامگاه می‌افکند، سرآغاز وارفتگی و خستگی، پایان روز، پایان شور و گرمی‌و به تعبیر نیچه پایان همه چیز. وضعی است که در آن آدمی‌خنده آور می‌شود، در آنجا اراده برای هرگونه تغییری باز می‌ایستد، جوانی پایان می‌پذیرد، آغاز کهنسالی است.

شور (Rausch) ستایش می‌شود، نیچه آن را ویژگی عنصر دیونوزوسی تلقی می‌کند که تابع حد و مرزی نبوده و بی شکل و نامتناهی است. اما این تنها نیچه نیست که اینچنین مدافع شور و سرمستی است. کی یر کگور نیز آن را لازمه ایمان می‌داند و از نظرش آن کس می‌تواند شهسوار ایمان شود که شور داشته باشد، شوری که زاده نیازی درونی به خداوند است. از نظر او بدون شور و سرمستی، بزرگی امکان پذیر نیست.

در اندیشه کی یر کگور آدمی‌از سه منزلگاه می‌گذرد و آن سه منزلگاه به زندگی اش انسجام می‌دهد، این سه منزلگاه را می‌توان «سپهرهای زندگی» نامید. پایین ترین سپهر، سپهر زیبایی شناسی است، آن کس که برای خود زندگی می‌کند در این سپهر زندگی می‌کند، فرد زیبایی شناسیک در «لحظه» است و حیاتش صرف زیستن برای خود می‌شود، فقدان تعهد از مهمترین شاخص‌های این سپهر است.

کی یرکگور اما، سپهر زیبایی شناسی را نازل قلمداد می‌کند. زیربنای سپهر دوم موسوم به سپهر اخلاقی، تعهد و الزام است و برای فرد خلاقی عمل به وظیفه و تکلیف از هر چیز دیگری مهمتر است، موقعیت این سپهر بالاتر از سپهر زیبایی شناسی است، از نظر کی یر کگور، فلسفه هگل نمایشگر سپهر اخلاقی است؛ یعنی سپهری که ارزش و تحقق فرد در سرسپردن به ارزش‌ها و تعهدات اجتماعی است که معنا می‌یابد، اما سپهر دینی تفاوتی زیاد با دو سپهر دیگر دارد، در این سپهر ترس و لرز و دل نگرانی وجود دارد، در این سپهر به تعبیر کی یرکگور، «مومن در مخاطره یی دائمی‌زندگی می‌کند، زیرا در اینجا نتیجه مهم نیست بلکه فقط شیوه رسیدن به نتیجه مهم است و شیوه رسیدن به نتیجه اضطراب است، اضطراب یگانه تضمین است.»…

 

  • فهرست مطالب
  • ایمان. 3
  • راه تحصیل ایمان. 6
  • گام نخست، غفلت زدایی.. 8
  • گام دوم، علم آموزی.. 8
  • گام سوم، تعلق ستیزی.. 9
  • منابع و مآخذ. 10

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 9 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.