اهمیت و آشنایی با حسابرسی و کاربرگ‌ها (۱۱۶ صفحه به همراه ضمائم)

امتیاز 0 از 0 نفر

بخش اول: ضرورت و آشنایی با حسابداری

تاریخچه حسابرسی در ایران

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا ا ز خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه میشود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد بدهد، اگر چه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل گردیدند، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب میکردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی میکردند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان درکار نبود و هنوز هم نیست

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفهای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد، و در اجرای آن آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفهای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیشبینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت مؤثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345، عملا تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 1347، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.

به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور براین بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال، از آنجا که انجام حسابرسی پیشبینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول گردیده بود در اغلب شرکتهای سهامی عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهرا جداگانه بازرسی حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه میداشتند. در سالهای 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند، از جمله، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکتهایی در بورس پذیرفته میشد که حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند.

با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکتها، مصادره شرکتهای متعلق به تعدادی از سرمایه داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم، مواد راجع قانون مالیاتهای مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورتهای مالی مؤدیان، قابل پذیرش شد. به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدای دیگری از شرکتها، کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی به ایجاد سازمانها….

 

 • فهرست مطالب و مندرجات
 • بخش اول: ضرورت و آشنایی با حسابداری.. 5
 • حسابرسی چیست… 8
 • تعریف و هدف حسابرسی.. 8
 • ‏فلسفه و جایگاه حسابرسی.. 8
 • نظریه شبه قضائی.. 8
 • نظریه مسئولیت اجتماعی.. 9
 • نظریه مباشرت و نظارت… 9
 • انواع حسابرسی.. 10
 • انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی: ‏ 10
 • ‏ انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار: ‏ 10
 • انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی: 10
 • حسابرسی عملیاتی: 11
 • حسابرسی مبتنی بر ریسک: 11
 • تحول در متدولوژی حسابرسی: ‏ 12
 • حسابرسی مبتنی بر ترازنامه: ‏ 12
 • تحول هدف های حسابرسی.. 12
 • نقش اصلی حرفه حسابرسی‏.. 13
 • تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی.. 13
 • مراقبت حرفه‌ای حسابرسی.. 14
 • بخش دوم: حسابرسی صورتهای مالی.. 19
 • مستند سازی و طریقه تهیه کاربرگ…. 19
 • حدود و میزان مستند سازی.. 20
 • مالکیت کاربرگهای حسابرسی.. 20
 • کاربرگهای استاندارد شده. 21
 • روش تهیه کاربرگهای حسابرسی.. 21
 • حسابرسی حسابهای دریافتنی.. 25
 • مقدمه. 25
 • نکاتی در مورد بررسی این حساب… 26
 • کنترل های داخلی.. 26
 • اسناد دریافتنی.. 29
 • تأییدیه بدهکاران. 30
 • درخواست های تأییدیه مثبت و منفی: 32
 • حسابها و اسناد دریافتنی حذف شده. 34
 • انقطاع معاملات فروش… 35
 • روشهای تحلیلی.. 36
 • درآمد بهره اسناد دریافتنی. 36
 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. 37
 • دریافتنیهای گرو گذارده شده. 39
 • اسناد و حسابهای دریافتنی از اشخاص وابسته. 40
 • حسابرسی اموال و ماشین آلات… 41
 • مفدمه. 41
 • سیستم کنترل داخلی اموال، ماشین آلات و تجهیزات… 43
 • عملیات حسابرسی.. 43
 • هزینه های تعمیر و نگهداری. 46
 • داراییهای مورد اتفاده روزمره نیست… 47
 • درآمد اجاره حاصل از اموال، ماشین آلات… 48
 • روشهای تحلیلی.. 49
 • دیدگاه کلی حسابرسان نسبت به استهلاک…. 50
 • بازبینی واثبات منابع طبیعی.. 53
 • گزارش حسابرسان. 54
 • صورتهای مالی.. 54
 • افشا در صورتهای مالی.. 54
 • عدم اظهار نظر. 58
 • اظهار نظر موافق (مقبول) 58
 • افزودن عبارت توضیحی به اظهار نظر (گزارش) موافق (مقبول) 59
 • اتکا بر کار سایر حسابرسان. 59
 • بخش سوم: متفرقه. 67
 • مصاحبه با عباس هشی.. 67
 • اشکالات حسابرسی.. 72
 • اصلاحات وپیشنهادات: 73
 • ضمائم.. 81
 • پرونده دائمی.. 81

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 116 صفحه | حجم فایل: کمتر از 35 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.