اقتراح دین و اخلاق (۴۰ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

اقتراح دین و اخلاق

اشاره

از آن دم که آدمى قدم به عرصه زندگى گذاشت‏خود را با دو همزاد قرین و همراه‏یافت و این دو همان دین و اخلاق‏اند که در طول حیات انسان با همه فراز ونشیبهاى آن در عرصه حیات عملى وفادارانه با او بوده و هستند. اما در نظر واندیشه‏ورزى این دو گاه رفیق گرمابه و گلستان بوده‏اند و گاه رقیب هم، زمانى اخلاق‏از دین اثر پذیرفته و زمانى دیگر دین از اخلاق. امروز هم چنان این مباحث زنده وپویا ذهن و زبان دهها متفکر و اندیشمند را به خود مشغول داشته و دارد

قبسات: با توجه به تعریفى که از دین دارید، نسبت‏بین دین و اخلاق را چگونه ارزیابى مى‏کنید؟ آیا غایتهاو اهداف اخلاقى همان اهداف و غایتهاى دینى هستند؟

صادقى: پاسخ به سؤال اول بحثى گسترده را طلب مى‏کند.در بررسى مسئله مناسبات «دین و اخلاق‏» ابتدا باید این دوواژه را تعریف کرد، یا دست‏کم مراد خود را از استعمال آنهابیان نمود; زیرا چنانکه مى‏دانید تعریف چنین مفاهیمى، اگرمحال نباشد، دشوار است. هنگامى‏که کلمه دین را به کارمى‏بریم مقصودمان «مجموعه‏اى از تعالیم (نظرى و عملى) است که حول محور قدسى شکل یافته‏اند».

ویژگى اساسى این تعالیم، قدسى بودن آنهاست. گستره این‏تعالیم معمولا شامل یک سلسله اعتقادات اساسى و کیهانى درباب جهان و انسان و مبدا و معاد او، منظومه‏اى از احکام وقوانین عملى و مجموعه‏اى از ارزشهاى اخلاقى است. مجموعه‏این تعالیم از نظر پیروان ادیان داراى اعتبارند. اعتبار این تعالیم‏از منبع قدسى آن سرچشمه مى‏گیرد. آن منبع قدسى، همان‏واقعیت غایى، یا ذات الوهى است که ممکن است در قالبهاى‏مختلفى خود را ظاهر کرده باشد; گاهى در یک متن مقدس، گاهى در یک شى‏ء طبیعى، گاهى در مجموعه‏اى از حوادث‏تاریخى، گاهى در مشهودات باطنى و گاهى از پس حجاب وگاهى بدون حجاب. تمام مظاهر قدسى همان اعتبار و وثاقت راپیدا مى‏کنند. از همین روست که پیامبران و کتب مقدس، برمتدینان حجیت دارند و در برابر سخن آنان چون و چرا وبحث و جدل و سر برتافتن روا نمى‏دارند.

«اخلاق‏» و «اخلاقى‏» استعمالات و معانى متعددى دارد، که‏به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏کنیم: 1) اخلاق جمع خلق است‏به‏معناى صفات و ملکات نفسانى که مى‏توانند خوب یا بدباشند. 2) گاهى «اخلاقى‏» را به کار مى‏بریم و مقصودمان افعالى‏هستند که متصف به خوب و یا بد مى‏شوند. 3) گاهى «اخلاقى‏»به‏معناى افعال صرفا خوب است. تفاوت معناى دوم و سوم دراین است که در معناى دوم نظر به کارهایى داریم که در حوزه‏اخلاق مورد ارزشگذارى، مثبت‏یا منفى، قرار مى‏گیرند، ولى‏در معناى سوم تنها به کارهایى نظر داریم که مورد ارزشگذارى‏مثبت قرار مى‏گیرند. تفاوت این «معنا با معانى اول (که معناى‏لغوى یکى از معانى اصطلاحى کلمه…

 

  • فهرست مطالب
  • اشاره. 3
  • نیاز اخلاق به دین در مقام ثبوت: 11
  • نیاز اخلاق به دین در مقام اثبات: 12
  • قبسات: آیا فکر مى‏کنید اساسا اخلاق بدون خداممکن است؟ اگر نه چرا؟. 16
  • قبسات: موانع رشد و توسعه دانش اخلاق در ابعادگوناگون اجتماعى آن معلول چه عللى هستند؟. 28
  • منابع و مآخذ. 40

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 40 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.