ملاک ارزش گذاری افعال (۳۷ صفحه)

امتیاز 0 از 0 نفر

ملاک ارزش گذاری افعال

از جمله پرسشهاى مهم در فلسفه اخلاق، این است که ملاک خوبى و بدى افعال انسان چیست و بر چه اساسى کارى زشت و ناپسند و کارى دیگر، خوب و پسندیده شناخته مى‏شود؟

به بیان دیگر، همه انسانها درباره رفتار و اعمال خود و دیگران داورى مى‏کنند، پاره‏اى از افعال را نیک و پاره دیگر را بد مى‏نامند، چنان که انسانها را گاه نیک و گاه بد مى‏شمارند.

آنچه در این نوشته مورد ارزیابى قرار خواهد گرفت، این است که بدانیم انسانها با چه میزان و معیارى دست به این قضاوت‌ها مى‏زنند و خوب و بد افعال انسان و یا انسانهاى اخلاقى و غیراخلاقى را از یکدیگر باز مى‏شناسند؟

آیا افراد و جوامع گوناگون، معیار و ملاک یگانه‏اى براى ارزیابى افعال خوب و بد دارند و یا این که معیار و ملاک یگانه‏اى را نمى‏توان جست، بدان دلیل که خوب و بد اخلاقى افعال، در حوزه یک معیار نمى‏گنجد و تابع خواسته‏ها، میلها و عواطف افراد است (احساس گرایى). و یا بدان جهت که ارزشها برآیند خواست و پذیرش جوامع گوناگون و عرف عامه است (اخلاق پوزیتیویستى). و یا بدان روى که ارزشهاى اخلاقى دریافتنى هستند نه توصیفى (شهود گرایى). به هر حال این پرسش، نظریه‏هاى گونه گونى را به وجود آورده است که هر یک به گونه‏اى درصدد تبیین و پاسخگویى برآمده‏اند.

ییکى از عوامل مهم تنوع دیدگاهها در این بحث، پیش فرضها و باورهاى هستى شناسانه فلاسفه اخلاق است و ما بى‏آن که مجال پردازش به این موضوع را داشته باشیم، همّت خویش را به طرح مهم‏ترین آرا و بررسى همنوایى یا ناهمسازى آنها با آیات قرآن، معطوف خواهیم داشت.

نظریه‏هاى فاقد ملاک قانونمند

بخشى از آراء و نظریه‏ها در باره مفاهیم اخلاقى مبتنى بر تعریف ناپذیر بودن نیک و بد در قلمرو اخلاق هستند که در نتیجه از دیدگاه آنان، معیارى قانونمند براى ارزیابى افعال اخلاقى وجود ندارد. زیرا اگر مفهومى قابل تعریف نباشد، نمى‏توان معیار و میزانى براى آن جست وجو کرد. این نظریه‏ها عبارتند از:

 

 

1) شهودگرایى

برخى از فلاسفه اخلاق دریافت خصوصیات اخلاقى افعال را بر پایه ادراک و شهود شخصى استوار مى‏دانند و بر…

 

 • فهرست مطالب
 • فهرست مطالب… 2
 • ملاک ارزش گذارى افعال. 4
 • نظریه‏هاى فاقد ملاک قانونمند. 4
 • 1) شهودگرایى.. 5
 • 2) حس گرایى.. 5
 • 3) احساس گرایى.. 6
 • 4) وظیفه گرایى عمل نگر. 6
 • کنش اخلاقى در نگاه حکماى اسلامى.. 6
 • مفهوم فعل اخلاقى در فلسفه غرب… 8
 • ملاک رفتار اخلاقى در فلسفه غرب… 9
 • 1) انگیزه گرایى.. 10
 • 2) وظیفه گرایى.. 11
 • 3) نتیجه گرایى.. 12
 • 4)لذت گرایى.. 13
 • 5) خودگرایى.. 13
 • 6) سود گرایى.. 15
 • جامع نگرى اخلاق دینى.. 17
 • نقش نتایج عمل، در ارزشى دینى آن. 19
 • ملاک ارزشیابى اخلاقى افعال در قرآن. 21
 • حسن ذاتى عدل. 24
 • عدل، بنیاد سازواره اخلاق دینى.. 26
 • عدل، محور ارزشهاى اخلاقى در قرآن. 27
 • 1) عدل الهى: 28
 • 2) عدل اجتماعى.. 28
 • 3) عدل در رهبرى.. 29
 • 4) عدالت در حکمیت و داورى.. 29
 • 5) عدل در شهادت و گواهى.. 29
 • تعادل و عدالت در روابط اقتصادى.. 29
 • 6) عدالت در روابط اجتماعى برون دینى.. 30
 • رابطه عدالت و عبودیت… 30
 • آمر به عدل کیست؟. 31
 • صراط مستقیم چیست؟. 32
 • ظلم در مصادیق اجتماعى و سیاسى.. 34
 • پى نوشت… 35
 • منابع و مآخذ. 37

 

 

 

ملاک ارزش گذاری افعال

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 37 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.