اتم چیست (۵ صفحه)

امتیاز 1.5 از 2 نفر

اتم چیست  اتم را چه ﻛﺳﻲ کشف کرد؟

اتم و انرژی هسته‌ای ﻣﺴﺌﻠﻪ‌ای جدید و نونیست، بلکه ﻛﺸﻒ و تحقیق در این باره ﺑﻪ حدودیک قرن پیش ﻣﻲ رسد. در واقع ﻣﺒﺤﺚ اتم مربوط به زمان ﻛﻨﻮﻧﻲ نیست.

ریشه لغوی

این کلمه، از کلمه یونانی atomos، غیر قابل تقسیم، که از a -، بمعنی غیر و tomos، بمعنی برش، ساخته شده است. معموﻻ به معنای اتم‌های شیمیایی یعنی اساسی ﺗﺮﯾﻦ اجزاء مولکول‌ها و مواد ساده می‌ﺑﺎﺷﺪ.

تاریخچه شناسایی اتم

مواد متنوعی که روزانه در آزمایش و تجربه با آن روبه رو هستیم، متشکل از اتم های گسسته است. وجود چنین ذراتی برای اولین بار توسط فیلسوفان یونانی مانند دموکریتوس ) Democritus (لئوسیپوس ) Leucippus (و اپیکورینز) Epicureanism (ولی بدون ارائه یک راه حل واقعی برای اثبات آن، پیشنهاد شد. سپس این مفهوم مسکوت ماند تا زمانیکه در قرن 18 راجر بسکوویچ) Rudjer Boscovich (آنرا احیاء نمود و بعد از آن توسط جان دالتون ) John Dalton ( در شیمی‌بکار برده شد.

تا زمانیکه در قرن 18 راجر بسکوویچ ) Rudjer Boscovich ( آنرا احیاء نمود

راجر بوسویچ نظریه خود را بر مبنای مکانیک نیوتنی قرارداد و آنرا در سال 1758 تحت عنوان:

Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium

چاپ نمود.

براساس نظریه بوسویچ، اتمها نقاط بی اسکلتی هستند که بسته به فاصله آنها از یکدیگر، نیروهای جذب کننده و دفع کننده بر یکدیگر وارد می‌ﮐﻨﻨﺪ.

 

  • فهرست مطالب
  • ریشه لغوی.. 3
  • تاریخچه شناسایی اتم.. 3
  • اندازه اتم.. 4
  • ذرات درونی اتم.. 4
  • طبقه بندی اتم‌ها 4
  • منابع و مآخذ. 5

 

 

 

 

قسمت‌هایی از این مقاله حذف شده و نسخه کامل آن فقط در فایل‌های word و Pdf قابل دانلود است.
لطفا برای دریافت نسخه کامل این مقاله فایل‌های word و pdf را دانلود نمائید.

 

 

با خرید این محصول فایل word و PDF مربوط به این مقاله را دریافت خواهید کرد.
لینک دانلود بی‌درنگ پس از پرداخت نمایش داده شده و فایل فشرده‌ مربوط به این مقاله آماده دانلود خواهد بود.

تعداد صفحات: 5 صفحه | حجم فایل: کمتر از 1 مگابایت | فونت استفاده شده: B Zar | به همراه صفحه اول
رمز فایل فشرده: www.4goush.net

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.