کلیه پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی سایت چهارگوش به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌ها بر اساس واکنش مشتری یا بانک در زمان پرداخت متغیر است. توجه داشته باشید که کلیه این فرآیندها به صورت اتوماتیک بوده و اگر پس از پرداخت، وضعیت پرداختی شما به حالت «موفق/دیدن جزئیات و دانلودها» نمایش داده نشده است، بنابراین پرداخت شما ناموفق تلقی شده است و باید خرید اینترنتی خود را دوباره انجام دهید.
از اینکه با ما در این مشکلات احتمالی صبوری می‌کنید، متشکریم.

 

وضعیت‌ها:

در انتظار: بعد از پرداخت شما، پاسخی از طرف بانک دریافت نشده است.
(پرداخت ناموفق بوده است- در صورت کم شدن وجهی از حساب شما پس از چند ساعت به حساب شما برگشت داده خواهد شد. این عملیات مربوط به بانک بوده و حتا ممکن است SMS واریز مبلغ کسرشده از حسابتان را دریافت نکنید)

راه حل: دوباره پرداخت اینترنتی خود را انجام دهید.

 

ناموفق: پرداخت به دلیل انصراف شما از پرداخت یا دلایل دیگر ناموفق بوده است.
(پرداخت ناموفق بوده است بنابراین وجهی از حساب شما کم نشده است.)
راه حل: دوباره پرداخت اینترنتی خود را انجام دهید.

 

دیدن جزئیات و دانلودها: پرداخت به صورت کامل انجام شده و با کلیک بر روی عبارت «دیدن جزئیات و دانلودها» می‌توانید لینک دانلود فایل خود را مشاهده کنید.

 

 

Error